Serpentine Gallery Pavilion 2001

Serpentine Gallery Pavilion 2001
Libeskind se svými spolupracovníky dokázal celý projekt od začátku prací až po realizaci zvládnout v neuvěřitelném termínu čtyř měsíců. Jako jediný má své vlastní jméno: Osmnáct otočení. Konstrukce vychází s tehdejšího Libeskindova zájmu v konstruování na základě origami-principu. Pavilon je vystaven z hliníkových panelů překládaných a propojovaných ve tvaru spirály: „Každá ze čtyř sekcí struktury je tvořena třemi panely, které prostorově fungují jako samostatné jednotky. První panel vyrůstající ze země přechází v přirozený oblouk, který je propojen s prvním panelem další sekce. Poslední oblouk poslední sekce je pak ukotven opět v zemi.“
Podobný princip konstrukce můžeme vidět i na pozdějším Libeskindově návrhu pro World Trade Center.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Cecil Balmond, Daniel Libeskind