Šatny WIKOV

pro 400 zaměstnanců

Šatny WIKOV
Stavební část a profese:Jan Kolář; INS Náchod, s. r. o.
Adresa: Zbečník 356, Zbečník, Hronov, Česká republika
Investor:Wikov MGI, a. s.
Projekt:2014
Realizace:04–09/2015
Zastavěná plocha:460 m2
Určujícím momentem při návrhu nových šaten byl požadavek na rychlost výstavby v délce šesti měsíců. Architektura návrhu je výslednicí jednoznačnosti provozu, lapidárnosti formy a skladebnosti konstrukce. Vrstevnatost stavby je potom abstrahovanou připomínkou šaten jako místa rozličných garderób. Umístění stavby v nivě Zbečnického potoka si vyžádalo založení na pilotách, následovala stavba montovaného železobetonového skeletu a vyzdívky z neomítaných vibrolisovaných betonových tvárnic. Hygienické buňky uprostřed dispozice jsou z důvodu snadného vedení instalací řešeny z pěnosilikátových příčkovek. Omyvatelné povrchy jsou navrženy z polyuretanových stěrek a desek vysokotlakého laminátu. Analytická skladebnost jednotlivých vrstev se z interiéru přelévá do exteriéru. Nosná konstrukce je opatřena kašírovanou tepelnou izolací, kterou chrání zavěšená fasáda z pohledových heraklitových desek. Rytmus konstrukce prosklené pavlače v úrovni druhého nadzemního podlaží rozvíjí lehká koruna z pozinkovaného tahokovu, lemující celou atiku domu.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Hronov a Wikov
Milan Vít
06.02.17 12:51
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od IXA