S L U B

S L U B
Během své přednášky 16.listopadu 2001 na TUD představil technicky zaměřenější z bratrů Ortnerů tři právě dokončované projekty: Museumsquartier ve Vídni, Schiffbau v Curychu a SLUB v Drážďanech. Po celou dobu se snažil vyhýbat pojmům architektura či umění. "Jsme inženýři, kteří se snaží vyhovět potřebám klienta." Na závěr každý pochopil, že póza poslušného inženýra je jen součástí image. To, co například čeká na schválení od vídeňských památkářů a úředníků stavebního úřadu, je daleko za hranicemi pokory a pouhé funkce. Museumsquartier se bude bláznivě rozrůstat.
Zpět do Drážďan. Po novém posluchárenském centru a chemické fakultě byla dokončena zemská a univerzitní knihovna, doposud roztroušena v 15-ti budovách po celém městě. Spojením tří institucí (sasské státní, zemské a univerzitní) vznikla knihovna evropského významu s více jak sedmi milióny svazků a datových nosičů. Samotná stavba ukazuje navenek jen dva stejně velké kamenné kvádry (47x16,5x19m), které stojí na zatravněné ploše a plní funkci skladů. Zbytek se odehrává pod zemí. Mezi dvěmi kvádry se nachází světlík čítárny o stejné půdorysné ploše. Čítárna je také centrálním prvkem třípodlažního podzemního soklu, který se rozprostírá pod trávníkem bývalého sportovního hřiště. Knihovna sama zabírá s celým svým zázemím 40,000 m².
Koncept O&O nutí hledat paralelu v Perraultově knihovně v Paříži. V Drážďanech se však netyčí formální věže ze skla, ale kamenné regály na ramenech knihovny. Návrh neplní reprezentativní úkol, ale je odpovědí na místo. Na pozemku byly zachovány cenné stromy, které se nachází čtyři metry nad úrovní hlavního vchodu. Motiv knihy se otiskl do kamene. Slavnostní otevření se konalo v dubnu, pro běžné studenty se dveře otevřou začátkem nového školního roku.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ortner & Ortner