Rozšíření základní školy

Rozšíření základní školy
Spolupráce:Nuno Ferreira
Investor:Commune de Bovernier
Realizace:2008-10
Užitná plocha:1630 m2


Podobně jako velký ochranný oděv, vytváří rozšíření školy v Bovernier přirozený štít proti lavinám. Budova se nachází na úpatí příkrého svahu. Obytná zeď se svojí délkou a výškou snaží co nejvíce přizpůsobit místní topografii a vytvořit volné místo pro venkovní hřiště. Novostavba doplňuje stávající učebny o řadu dalších funkcí požadovaných školou i místní komunitou: tělesné a tvůrčí aktivity, mateřská škola, místnosti pro zpěv a tělocvičny. Stejně jako u procesu vzdělávání, sledují funkce logický sled ve vztahu k vesnici a fungování školy: nejprve přichází mateřská škola, uprostřed navazuje základní škola a na konci je tělocvična. Prostory jsou situovány vedle sebe. Pro maximum flexibility a ekonomické racionality prostory umožňují vzájemné propojení i oddělení. Nad školním dvorem probíhají kryté ochozy vytvářející 'zásuvky' do stávající školy. Hmoty vynořující se ze svahu zastavují většinu lavin, které jsou odkloněny servisními provozy pohřbenými ve svahu a po stranách. Aby konstrukce odolala dynamickému nárazu a celkové váze sněhu, je budova vyztužena řadou ostří, které příčně zesilují stavbu. Nosná konstrukce se podobá uměleckému dílu. Betonová struktura vytváří kontrast pohledových ploch s překližkovými stropy a stěnami sloužícími jako akustická izolace a naplňujícími vnitřní prostory hřejivým pocitem. Barevné schéma s pastelovými barvami oživuje severně orientované místnosti. Výsledná fasáda je oděna do kovového pláště propichovaného zrcadlovým zasklením oken, které příliš nenarušují celistvost plochy. Zbývající fasády jsou porostlé vegetací. Lesk surového hliníku odráží sluneční paprsky z protějšího svahu a propůjčuje místu nový rozměr.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Bonnard Woeffray Architectes