Rozšíření hřbitova a kaple ve Zwischenwasser

Friedhofserweiterung und Aufbahrungshalle

Rozšíření hřbitova a kaple ve Zwischenwasser
Spolupráce:Lehm Ton Erde
Adresa: Kirchstraße 12, Batschuns, Zwischenwasser, Rakousko
Investor:Obec Zwischenwasser
Realizace:2001


Projekt rozšíření vesnického hřbitova představuje (zatím ještě prázdný) mírně svažitou štěrkem vysypanou plošinu obehnanou nízkou hliněnou zídkou a novou rozlučkovou kaplí. Hřbitov přiléhá k farnímu kostelu, který v letech 1921-23 navrhl tyrolský architekt Clemens Holzmeister. Jílový materiál použitý na zídku a kapli pro mrtvé byl získán přímo na místě. Nově navržený soubor působí až archaickým vzhledem, který klade důraz na sounáležitost se zemí, což v místě posledního loučení se zesnulými přidává objektu další význam. Formální zdrženlivost architektonického návrhu společně s bohatými zkušenostmi stavebního mistra Martina Raucha s hliněnými konstrukcemi vytváří jedinečný funerální objekt pohybující se mezi významovým (duchovním) sdělením a geometrickou abstrakcí založené na materiálové stránce. Masivní dubové dveře vedou do místnosti posledního rozloučení se zesnulým. Denní světlo do interiéru proniká dvěma úzkými štěrbinami u podlahy a ve stropě. Návrh je oproštěn od detailů. Jedinou barevností jsou přirozené tóny materiálů a za jediný ornament lze vodorovné pásy dusané hlíny obvodových stěn.
marte.marte architekten
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od marte.marte architekten