Rozšíření hlavního sídla kantonální banky Graubünden

Erweiterung Hauptsitz Graubündner Kantonalbank

Rozšíření hlavního sídla kantonální banky Graubünden
Spolupráce:Thomas Schwander, Ursin Sutter, Marcel Clerici, Serge Borgmann
Adresa: Postplatz, Chur, Švýcarsko
Investor:Graubündner Kantonalbank
Realizace:2001-06


Krajinná architektura: Guido Hager
Umělecká spolupráce: Elisabeth Arpagaus (vnitřní), Christoph Haerle (vnější)

Kantonální banka Graubünden (GKB) se nachází na náměstí Postplatz na rušné spojnici mezi centrem a nádražím. Historizující budova z roku 1911 pochází od dvojice místních architektů Otto Schäfera a Martina Rische. Mohutný objekt s kamenným soklem dodává finanční instituci očekávaný reprezentativní vzhled a městu důstojný nástup do centra. Zároveň se jedná jeden z klíčových projektů tzv. Bündner Heimatstil (regionální sloh). Zvenku byla budova pořád stejná, ale uvnitř se za uplynulé století uskutečnila řada proměn, které se snažily reagovat na proměňující se svět finančnictví. Další potřeba změny přišla na přelomu milénia, kdy se v roce 2000 uskutečnila soutěž na rozšíření klientské zóny. Cílem bylo dodat bankovní budově více na veřejným charakteru a zároveň se vypořádat s nelehkou urbanistickou situací. Vítězný návrh místního ateliéru Jüngling und Hagmann Architekten nabízí tři různé tváře: uliční navazuje na obchodní loubí, parková s jemným kovovým stíněním budí dojem oranžérie a dvorní zastřešená obřími příhradovými nosníky. Kromě vysokých nároků na bezpečnost byl požadavek na co nejlepší začlenění návrhu do stávajícího městského prostředí. Nově navržené křídlo pokračuje v rozšiřování profilu ulice Poststrasse o podloubí a zároveň v zadní části uskakuje, aby mohlo před novým vstupem do banky vzniknout malé náměstí. V bývalém vnitrobloku se nyní nachází zákaznická hala s poradenským centrem zastropená unikátní ocelovou konstrukcí, která nevyžaduje žádné dodatečné podpory a centrální hala tak mohla zůstat volná a dispozici lze flexibilně měnit. Kromě nadzemní části je z důvodu bezpečnosti velká část stavebního programu ukryta do tří podzemních podlaží. Stejně zodpovědně bylo přistupováno k navrhování TZB, využití nejmodernějších technologií a zapojování trvale udržitelných zdrojů energie. Vedle technických požadavků byly kladeny vysoké nároky také na použité materiály, řemeslné zpracování a zapojení uměleckých prací do celkového konceptu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jüngling und Hagmann Architekten