Rozšíření gymnázia v Adelsheimu

Schulerweiterung Eckenberg Gymnasiums 3

Rozšíření gymnázia v Adelsheimu
V pětitisícovém městě Adelsheim na severu Bádenska-Württemberska byla na konci února otevřena dostavba gymnázia s internátem. Gymnázium Eckenberg je jedním ze tří místních škol spravovaných spolkovou zemí. Školní campus tvoří celkem jedenáct budov postavených v 60. a 70. let minulého století. Nově navržené 'Forum' vytváří centrum celého areálu, kde se potkávají všichni studenti a učitelé. Objekt o rozloze 1000 m² zabírá půdorysnou stopu 26 x 26m a výšku 9m. Provozně je napojen na dva stávající objekty. Uvnitř se nachází menza, kavárna, knihovna, auditorium a tři učebny. Venkovní terasovité členění terénu je zopakováno také uvnitř v podobě čtyř výškových úrovní, které spojuje centrální schodiště. Nad učebnami a přednáškovým sálem jsou další výškově posunuté platformy. Z kavárny je výhled do velkorysé dvorany, které dominuje trojice mohutných sloupů podpírajících strop s kruhovými světlíky. Do interiéru tak neproniká denní světlo pouze celoskleněnou fasádou, ale i střechou. V podlaze nad knihovnou jsou prosklené kruhové otvory. Také velká část dělící příček v interiéru je ze skla, což přispívá k celkové transparentnosti, přehlednosti vnitřního provozu a dostatku přirozeného osvětlení i hluboko uvnitř dispozice.
0 komentářů
přidat komentář