Rozšíření centra INTEMAC

Rozšíření centra INTEMAC
Investor:Jihomoravský kraj
Projekt:2019
Realizace:2021


Centrum INTEMAC je situováno v průmyslové zóně Kuřim. Areál řešeného centra je umístěn podél ulice Blanenské, která tvoří předěl mezi původním rozsáhlým areálem strojírenské firmy TOS Kuřim a novou částí zóny. Stávající části centra je rekonstruovaná budova z roku 2013 (od stejného autora), na kterou navazuje prezentovaná realizace Rozšíření centra INTEMAC. Jedná se o inovační a vědeckotechnický park, který je určen pro vývoj a zavádění moderních technologií do strojírenské výroby. Projekt byl realizován Jihomoravským krajem ve spolupráci s JIC, zájmovým sdružením právnických osob za partnerství Vysokého učení technického v Brně a významných strojírenských firem.

Celkové urbanistické řešení respektuje stávající budovu jako soliterní stavbu, na kterou novostavba navázala s nezbytným odstupem. Záměrem architektonického řešení bylo splnit neobvyklý požadavek kombinace provozu. Strojírenské laboratoře modelující reálné výrobní procesy se soustředěnou činností v navazujícím zázemí a možností prezentací pro větší počet klientů a návštěvníků. Zdůrazněny jsou technicistní výrazové prostředky, které navíc integrují na malém prostoru množství technických médií. Inovativní charakter navazujících prostor byl určujícím motivem realizace interiéru. Výtvarný návrh pracuje s motivy výrobní a technické činnosti. Současně jsou prostory variabilně koncipovány pro náročné prezentace. Exteriér budovy je elementárním kubusem. Byla realizována individuální výroba a rozvržení bílého betonového deskového opláštění. Přístavba je doplněním a současně kontrastem ke stávající budově, záměrně je vyjádřen posun v čase a technologiích.

Jádrem budovy je hlavní laboratoř, která zahrnuje mostový jeřáb a upínací litinovou desku pro přesná měření a zkoušení. Halový prostor je přirozeně osvětlen pásovým oknem ze severovýchodu a dále přes prosklené stěny směrem k administrativní části i směrem do krčku s galerií. Přímý vizuální kontakt s laboratoří mají místnosti pro workshopy ze dvou stran půdorysu.

V druhém podlaží je prezentační místnost opět s výhledem do hlavní laboratoře. Vzniklo zde i nové propojení do stávající budovy. Spojovací krček mezi původní budovou a novostavbou využil na maximum stísněné podmínky daného staveniště. Přes nutnost navržení proluky z důvodu zakládání těžké haly s extrémní podlahou, se podařilo nabízenou proluku využít pro navazující workshop a kanceláře v obou podlažích krčku. Nad vjezdem je umístěno rovněž druhé podlaží ve dvou úrovních. Náplní je zde rozlehlá strojovna vzduchotechniky a dalších zařízení.

Třetí podlaží představuje střešní terasu a schodišťovou nástavbu. Místo je navrženo jako relaxační prostor. Zázemí novostavby je ve stávající budově, která zahrnuje šatny, toalety, další laboratoř, kanceláře a zkušebnu.

Z důvodu akumulace tepla byly navrženy zděné tepelně izolační obvodové stěny se zateplením pod provětrávaným opláštěním. Spojovací krček má lehkou samostatnou ocelovou konstrukci. Monolitickou železobetonovou konstrukci zejména stropů má strojovna nad průjezdem a administrativní část se schodištěm na opačné straně. Povrchy podlah adminstrativní části tvoří lité stěrky.

Prostor hlavní laboratoře slouží pro velmi přesné obrábění a měření, jsou zde zvýšené nároky na parametry vnitřního prostředí zejména dlouhodobé stálosti prostorové teploty.

Provozní podmínky budovy jsou zajištěny sofistikovaným řešením klimatizace, větrání a rekuperace. Dále je použito tepelné čerpadlo vzduch/voda a solární termická soustava. Objekt je vybaven systémem RTLS – Real time locating system.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Atic.Zak