Roubenka na Českolipsku

Roubenka na Českolipsku
1/ O pokusu zachránit památkově chráněnou chalupu z roku 1802.
V létě 2003 jsem byl osloven výjimečným klientem. Od prvních variant studií probíhala jednání s českolipskými památkáři.
Stav chalupy vykazoval typické romantizující chalupářské úpravy poplatné 70. létům minulého století. Interiéry byly omítnuté již z dřívějška. Přestože během přípravy projektu byly provedeny sondy do stávajících konstrukcí a projekt počítal s jejich zachováním, po odstranění vnitřních obezdívek se ukázal stav více než 200 let starých trámů v tak dezolátním stavu, že bylo nutné přistoupit k výrobě repliky.
Domníváme se, že podobný osud potká dříve či později většinu původních roubenek. Záleží samozřejmě na jejich údržbě, která, jak se ukázalo, je přímo úměrná památkové péči. Jinými slovy, čím je roubenka víc památkově chráněná, tím je zanedbanější její údržba a tím dřív spadne.
Hodnota roubenky nespočívá jen ve stáří dřeva, ale především v jejím konstrukčním principu.Ten jsme se snažili maximálně zachovat i v replice, včetně složitých čepovaných spojů v nároží patra i ručně kovaných hřebů ve štítu. V tomto směru zaslouží pochvalu tesařství Málek Louny, kde se replika vyráběla a následně přestěhovala na místo. Originální spoje sem byly převezeny a někdy i na několik pokusů zopakovány do nových trámů.
Do určité míry se dá říci, že nová roubenka je, co se týče detailů, autentičtější, než původní shnilá, památkově chráněná. Např. okna v přízemní části byla obezděná cihlami a obložená vyřezávanými chalupářskými prkýnky… V nové konstrukci byl použit původní detail osazení oken patra, který se na chalupách v této oblasti používal.
Asi naivně jsme očekávali, že vzhledem k množství roubenek na Českolipsku, získáme pro rekonstrukci staticky narušené dřevostavby ze strany "památkové péče" fundovaného partnera.
Výsledkem bylo zdržení realizace o 7 měsíců a obžaloba investora ze společensky nebezpečné činnosti, nakonec řešená pokutou.

2/ To, že byl princip rekonstrukce založen na zachování původního konstrukčního konceptu s vložením současných exaktních prvků včetně přístavby ke skále, je patrné z fotodokumentace. Od samého počátku jsme s klientem byli za jedno v názoru, že interier se bude řešit jako kontrast k trošku přeslazenému exteriéru.
Špetku interiérové romantiky přinesly nábytkové objekty od Jaroslava Šusty ml. vyrobené z několika zvětralých dřevěných detailů původního štítu vč. originálního letopočtu 1802.
Jiří Špaček, v Praze 25.6.2007

Spolupráce na PD nové roubené části: Ing. arch. Tomáš Kocourek
22 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...
Ondřej Chybík
26.06.07 10:18
novoty
Petr Pavelka
26.06.07 11:29
roubenka
MP
27.06.07 12:20
to je cesta
Nuk
29.06.07 02:28
Omluva
Jan Kratochvíl
29.06.07 02:07
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jiří Špaček