Rodinný dům Velká Dobrá

Rodinný dům Velká Dobrá
Pozemek vybraný pro stavbu leží v satelitní zástavbě rodinných domů na okraji obce Velká Dobrá. Okolní domy jsou stavěny v duchu typickém pro příměstské bydlení z druhé poloviny 90. let 20. století a předurčují tak charakter celé lokality. Vlastní pozemek je obdélného tvaru na vrcholu mírného západního svahu. Velkou výhodou je jeho umístění na okraji zastavěné oblasti s výhledem na přilehlé polní letiště.
Obytný dům je členěn do dvou objemů. Větší objem na severní straně, který je výrazně obdélný, podtrhuje hlavní osu domu a jeho podélné umístnění na parcele. Odděluje tak příjezdovou cestu od zahrady na pozemku. Menší a lehčí objem na jižní straně svým osazením vytváří chráněné prostory, které jsou orientovány směrem do zahrady a doplněny terasami.
Toto objemové členění je odrazem dvou rozdílných potřeb, které jsou vyjádřeny i v použitých stavebních materiálech. Severní část je pevná - zděná, ze sendvičového zdiva z lícových cihel. Jednoduchost tvaru a použité materiály podtrhují pevnost a uzavřenost domu, jeho stabilitu v prostředí i jeho schopnost ochránit. Jižní část je menší a je provedena jako dřevostavba s přiznanou skeletovou dřevěnou konstrukcí. Fasádní pole jsou prosklená, popřípadě jsou kryta modřínovými palubkami a deskami z lakované překližky. Velké prosklení směrem do zahrady navozuje pocit otevřenosti a sdílení. Jemnou hru světla a stínu vytváří vodorovné venkovní žaluzie. Dřevěné konstrukce jsou přiznány a obohacují interiér.
Dispozičnímu řešení dominuje hlavní obytný prostor ve střední části domu. Velikost prostoru je umocněna průhledy do vstupní haly a pracovny. Rozdílná výšková úroveň vymezuje prostor pro jídelnu a vnáší do prostoru lehkou dynamiku. Vlastní kuchyně je umístěna  samostatně v západní části s výhledem do ulice a na vstupní bránu. Na hlavní obytný prostor volně navazuje vstupní hala se schodištěm, která zaujímá střední pole zděné části domu. Hala do sebe zahrnuje obě podlaží, schodiště a navazující knihovnu v patře. Určitá velkorysost je umocněna velkým oknem nad schodištěm do severní fasády domu. V druhém podlaží jsou na slunečních stranách soustředěny jednotlivé ložnice, k nimž jsou přičleněny dvě koupelny. Hlavní ložnice je orientována velkým oknem na východ s výhledem na třešeň a k volnému horizontu krajiny - ke startujícím sportovním letadlům.
Bohaté prosklení dřevostavby umožňuje velké tepelné zisky ze slunečního záření, které jsou akumulovány v severní zděné části. Přehřívání domu ve slunečních dnech brání venkovní žaluzie, které se v letních měsících dobře osvědčily. Pasivní tepelné zisky v kombinaci s podlahovým vytápěním a kvalitní tepelnou izolací činí dům energeticky úsporným.
8 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Pochvala investorovi
Petos
21.09.10 09:07
ad. ostruvek v kuchyni
A.J.K.
21.09.10 03:50
ostruvek
mIkI_n
23.09.10 10:34
Jo
Jan Jirásko
23.09.10 04:03
Ostruvek ad 2
Petos
24.09.10 08:35
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od JMA