Rodinný dům ve svahu

Rodinný dům ve svahu
Realizace:2015
Zastavěná plocha:213 m2
Náklady:9 000 000 CZK


foto: Jiří Ernest
Parcela

Obecně lze říct, že oblast Berouna patří k nejatraktivnějším lokalitám pro rodinné bydlení ve Středočeském kraji. Parcela pro tuto stavbu se nachází v jihovýchodně orientovaném svahu nad městem. V této lokalitě probíhá již řadu let výstavba a oblast začíná být příjemně zabydlená. Téměř každá parcela zde má velice hezké výhledy do údolí a na panorama města. Nejinak tomu je i u této parcely. Příjezd k pozemku je ze severní vyšší části a parcela se pomalu svažuje směrem do zahrady. Díky tomu lze naplno využít výhledy přes zahradní část.

Umístění a orientace domu

Dům lze rozdělit na dva vzájemně propojené celky. Hlavní část zastupuje obytnou funkci a je orientovaná ve směru kolmém na vrstevnice  a výrazně tak expanduje do zahrady. Druhá část stavby zastupuje skladový a obslužný charakter a je umístěna ve směru komunikace kolmo na hlavní část. Díky tomu se vytváří celkový tvar domu do písmene „L“. Tento tvar umožňuje vytvoření účinné separace terasového prostoru od sousední parcely a příjezdové komunikace. Naopak se celá terasa otevírá směrem k výhledům a za jižním  a západním sluncem.

Architektura domu
Základní myšlenkou je expanze domu do zahrady. Dům se hmotově rozšiřuje a zvedá za sluncem a snaží se vytěžit maximum z nabízených výhledů.
Vstup do domu je v horním patře ze strany od komunikace. Po vstupu do domu je možné dále pokračovat do klidové části, která pokračuje podél atraktivní  jihozápadní fasády objektu, nebo sejít po vřelém schodišti do denní zóny domu. Na zádveří dále navazuje garáž, technická místnost a šatna.
Klidová zóna má výrazně obdélníkový charakter kdy na východní části je umístěna obslužná chodba s úložnými prostory. Západní strana je vyhrazena dětským pokojům, které díky tomuto umístění poskytují dostatek přirozeného osvětlení. V závěru obytné zóny se nachází ložnice s výrazným prosklením směrem na jihovýchod do údolí.
Spodní patro má čistě denní funkci. Nachází se zde obývací pokoj, jídelna a kuchyně, vše propojeno do jednotného obdélníkového tvaru. Výrazné je zde napojení na terasu přes masivní západní prosklení.
Jednotlivé provozy v domě jsou formálně rozděleny barevností a propisují se do exteriéru. Klidová zóna je zde prezentována v bílé barvě s meziokenními výplněmi v dřevěném obkladu. Schodišťový segment je prezentován samostatnou hmotou čistě ve dřevěném obkladu. Technická část domu má neutrální šedou omítku.
Master Design s.r.o.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Master Design s.r.o.