Rodinný dům ve Štiříně

Rodinný dům ve Štiříně
Spolupráce:Magdalena Bodláková
Projekt:2013-17
Realizace:2015-17
Užitná plocha:426 m2
Zastavěná plocha:354 m2
Plocha pozemku:1854 m2
Obestavěný prostor:2026 m3


Klientka nás oslovila po přečtení článku v časopise v době, kdy již měla zpracovány dvě studie, podanou žádost o územní rozhodnutí, ale nebyla si kvalitou projektů jistá. Požadavek klienta byl umírněný dům pro manžele, oddělená část domu pro návštěvy dětí s rodinami, sauna a později byl přidán i venkovní bazén. Stavebním úřadem byla požadovaná maximální výška hřebene 8 m a také byl dán povolený tvar střechy - sedlová případně pultová.

Objekt je dispozičně i kompozičně navržen jako trojtrakt. Východní a západní trakt tvoří samostatné hmoty s pultovou střechou, propojené středním spojovacím prostorem - halou, zastřešenou pultovým světlíkem. Západní nižší trakt je půdorysně mírně předsunut před hmotu východního traktu tak, že osoba přicházející od vstupní brány nevnímá výškový rozdíl hmot - opticky hmoty působí jako stejně vysoké. Toto předsunutí, také napomohlo k vytvoření útulnějšího prostoru pro jižní a severní terasu, posunutí garáže blíže ke komunikaci a prosvětlení místností v soukromé části východního traktu. Prosklenou spojovací halou, která je prodloužením přístupového chodníku, je umožněn průhled do prostoru zahrady za domem. Štítová stěna východního traktu je prosklená, velké plochy oken jsou výrazným prvkem východní i západní fasády. Fasáda východního traktu byla v návrhu obložena fasádními deskami rezavé barvy, ale na přání klienta byla změněna na omítku v podobném tónu vybraného obkladu. Západní trakt je dle původního návrhu v bílé omítce. Nenápadná plechová střešní krytina je skryta za střešní atikou domu.
Dominantou převýšeného obývacího pokoje je původně fotografická koláž Antonia Mory namalovaná na stěnu 6x12 m Ondřejem Laštůvkou.

Dispoziční řešení
Východní hmota domu je určena pro potřeby manželského páru a západní hmota pak pro jejich dospělé děti s rodinami, které obývají dům jen u příležitostí návštěv.

Hlavním komunikačním prostorem je střední chodba zastřešená světlíkem, která oba trakty jak hmotově, tak komunikačně spojuje. Ve východním traktu se nachází kuchyň, jídelna, obývací prostor (na celou výšku objektu) se schodištěm do 2.NP (podkroví). V 1.NP se dále nachází WC, koupelna, prádelna a ložnice se šatnou. Po schodišti se vstupuje na galerii (pracovna), z ní je přístupná relaxační zóna (sauna, fittness, sprcha, wc, úložný prostor).

V západním traktu je situována garáž pro 2 osobní auta, dále technická místnost, šatna, předsíň, 2 ložnice a koupelna. Nad garáží a technickou místností je úložný prostor, přístupný po výklopném schodišti. Ložnice mají interiérovou vestavbu - galerii-spaní pro děti hostů. Dům je vybaven venkovními žaluziemi a je vytápěn tepelným čerpadlem do podlahového topení.
Objekt je založen plošně na základových pasech se základovou spárou v písčitých jílech a nad hladinou podzemní vody.
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami, v místech průběžných oken s ocelovým nadpražím + plech, podepřeným ocelovými sloupky. Příčné stěny jsou zděné z Porothermu.
Jednoramenná ocelová schodiště jsou opatřena skleněným zábradlím.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od HEYWORTH STUDIO | ARCHITEKTI