Rodinný dům v sadu

Rodinný dům v sadu
Investoři tohoto domu bydleli ve vkusně zrekonstruovaném rozlehlém venkovském domě na okraji města. Nový dům je životní změnou. V pečlivých diskuzích jsme společně hledali minimální prostor pro pohodlný život jejich rodiny. Důležitější než výměra místností je život v sepětí se starým ovocným sadem.
Dům pracuje s konceptem rastru předsazené dřevěné konstrukce, kam jsou vloženy objemy ložnic a obytného prostoru. Jejich vzájemný průnik pak vytváří vstup do domu, komunikační uzel. Důležitost obytného prostoru (srdce domu) je zvýrazněna vysunutím této hmoty z rastru a užitím sedlové střechy s mírně vyoseným hřebenem. Do obytného prostoru je slunce vpuštěno skrze dvě velká okna na západní a jižní straně, kde obytný parapet umožňuje lenošit i v zimních měsících. Tato okna tvoří v kombinaci s oknem do kuchyně charakteristickou vstupní „tvář“ domu. Krytá terasa na východě pak propojuje zahradu s domem. Dřevěná konstrukce rastru spojuje dům a hospodářský objekt do jednoho celku, může i obrůst zelení a nechat dům plně splynout s okolní zahradou.
Základním konstrukčním principem je „two-by-four“ konstrukce, opláštěná zevnitř kombinací masivních dřevěných biodesek a sádrovláknitých desek. Jsou užity dřevovláknité tepelné izolace. Šikmá střecha je provedena jako dvouplášťová s foliovou hydroizolací a povrchem z prken identických s fasádním obkladem. Plochá část střechy je provedena jako jednoplášťová. Vnější stínění oken je screenovými roletami.
Med Pavlík architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Med Pavlík architekti s.r.o.