Rodinný dům v Jevanech

Rodinný dům v Jevanech
Projekt:2004; 2005-07
Realizace:2007-09
Zastavěná plocha:200 m2
Plocha pozemku:1376 m2
Obestavěný prostor:1110 m3


Navržený rodinný dům se nachází v intravilánu obce Jevany severně od Jevanského rybníku. Okolní stávající zástavba je tvořena převážně rodinnými domy z období cca od 60-tých let po současnost s různou kvalitou architektury. Pozemek je kosodélníkového tvaru svou delší stranou orientovanou v ose cca sever-jih a s rozměrem asi 33x44 metrů. Je mírně svažitý se sklonem od západu na východ a převýšením cca 1,4 metru.
Objekt rodinného domu je umístěn v severní části pozemku. Vjezd na pozemek je umístěn z jižní strany. Přístupová a příjezdová komunikace vedou souběžně až ke vstupu a vjezdu do garáže.
Dům má dvě nadzemní podlaží. Půdorysný tvar připomíná nepravidelné písmeno "T". Dělí se na dvě základní hmoty, z nichž jedna dřevěná je spíše provozní a hospodářská, pohledově podpírá druhou - hlavní hmotu z lícových cihelných pásků. Hlavní hmota má tvar podlouhlého kvádru rozměru 21,6 m x 7 m se střechou tvořenou zborcenou plochou, která vznikla povytažením jednoho horního rohu této hmoty. Dřevěná hmota je zastřešena rovnou střechou.
13 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
moc
Martin Hart
15.09.10 10:01
...
extrudovaný polystyren
15.09.10 11:32
...
Daniel John
15.09.10 02:14
atika
atika
15.09.10 06:40
no...
Martin Hart
15.09.10 08:57
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od S.I.S. Projekt