Rodinný dům v Braníku

Rodinný dům v Braníku
Spolupráce:Václav Toufar
Projekt:2016-18
Realizace:2018-20
Užitná plocha:296 m2
Zastavěná plocha:163 m2
Plocha pozemku:1100 m2
Obestavěný prostor:1821 m3


Statika: Ing. Robert Tesař
TDI: Ing. Jan Koláčný
Sadové úpravy: FLERA s.r.o.
Interiér: OOOOX s.r.o.
Idea projektu
Dům stojí na jižním svahu, na pravidelném obdélném pozemku se vzrostlými stromy. Z místa je výhled na soutok Vltavy s Berounkou, na blízké sídliště a okolní horizonty. Přístup na pozemek je z jižní strany z ulice. Geomorfologie terénu, komunikace na jižní hraně pozemku a urbanismus okolních domů byly určující pro umístění vlastní stavby. Dům respektuje uliční čáru a severní část zahrady tak zůstala nezastavěná.
Hmotu domu tvoří třípodlažní kubus, jehož hmota je na několika místech odstraněna, aby mohly vzniknout venkovní pobytové prostory – krytý vstupní prostor a dvojice lodžií. Všechna podlaží objektu vertikálně propojuje točité železobetonové schodiště. Ústředním motivem celého konceptu byla snaha propojit hlavní obytné podlaží na sever i na jih s exteriérem. Situování hlavního obytného prostoru v prostředním podlaží umožňuje využití svahu k přímému přístupu do zahrady. Hmota vily se na jih a na sever otevírá do svého okolí velkými okny i horním patře, v němž je situována soukromá část domu. Výhledy z horního podlaží a ze střešní terasy jsou přidanou hodnotou lokality.

Popis projektu
Vstupní hala s točitým schodištěm je přístupná přes zádveří ze zastřešeného vstupního prostoru, který slouží k parkování. Vpravo ze zádveří můžeme projít přes technickou místnost do garáže, nacházející se ve východním traktu.
Prostřední hlavní obytné podlaží má jednoduchou dispozici. Točitým schodištěm vstupujeme do velkoryse navrženého hlavního obytného prostoru s kuchyní, na nějž navazuje dvojice lodžií. Jižní slunná lodžie se obrací do ulice, přes severní stinnou lodžii vede přímý vstup do zahrady. Při západní straně za kuchyní se ještě nachází spíž a toaleta. Hlavní obytný prostor dělí pouze dvojice subtilních sloupů a poskytuje výhledy do ulice i do zahrady.
Horní podlaží tvoří dispoziční trojtrakt. Na halu ve středním traktu přímo navazuje jižním směrem pracovna. V západním traktu se nachází dvojice dětských pokojů se šatnou a koupelnou. Ve východním traktu je situována hlavní ložnice se šatnou, koupelnou a technickou místností. Točitým schodištěm se dostaneme i na střešní terasu, z níž se naskýtá panoramatický výhled do okolí.

Technické informace
Objekt je třípodlažní, jedná se o kombinaci stěnového systému a skeletu. Svislé nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové a zděné. Sloupy jsou ocelové. Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové, jedná se o spojitou desku se skrytými průvlaky. Schodiště je rovněž železobetonové.
Fasády tvoří kombinace hladké bílé omítky, pohledového betonu, modřínového dřeva a tmavých hliníkových oken. Zpevněné plochy jsou vydlážděné žulovými kostkami a betonovou velkoformátovou dlažbou.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od 4DS spol. s r.o.