Rodinný dům u Prahy

Rodinný dům u Prahy
Nevelký dům se vyrovnává s umístěním v urbanisticky doširoka otevřené situaci - jižní výspě nově budovaného předměstí nedaleko Prahy.  Nároží, na kterém se nachází, tvoří hranici nyní zastavěného území s neurčitým výhledem do budoucna: louka, sousedící východně, je prozatím určena občanské vybavenosti, tedy čemukoliv od místními vytoužené mateřské školky po levný supermarket. Pole na jižní straně je nyní zelení, pozemek je však již v majetku developera, ze zatáčky nároží pozemku je plánována odbočka nové ulice. Ze sousedících parcel, určených pro rodinné domy, je zastavěna jediná další.
     Hmota domu proto raději uzavírá pozemek na jihovýchodním, nejnižším cípu pozemku při silnici, a na západ, do sousedství. Horizontální objem přízemí, krytý plochou betonovou střechou, se kuchyní a obývacím pokojem otevírá do jižní zahrady. Blok obslužných místností (vstup, schodiště, koupelna) odděluje obytný prostor od dvorku v severní části pozemku. Parking na západní straně navazuje na podobně užívanou část pozemku souseda. Nad částí přízemí vyrůstají střešní altány ložnic. Zbylá střecha slouží jako pobytová plocha vyzývající k neformálnímu užívání městským způsobem, vyložení květináčů, věšení prádla. 
     Terén pozemku se původně svažoval k severovýchodu. Většina zahrady byla nyní upravena do nižší úrovně, navazující na přízemí domu - tedy do kotliny, perspektivně oddálené od okolí mírným valem. Oblé nároží parcely při ústí budoucí ulice je vyvýšeno více, ještě nad horizont pohledu ze zahrady - kopeček s lípou se hodí i pro sáňkování. Obytný prostor byl v počátku plánovaný po celém přízemním obrysu stavby. Potřeba úspory nákladů vedla k jeho omezení pouze do severní části. Snaha o zachování proporcí stavby dala vzniknout patiu dále uzavírajícímu část zahrady navazující na obývací pokoj. Až vysazený strom povyroste, hmota jeho koruny bude ozvěnou původně plánované střešní pracovny. Tyto dva motivy umožnily dopřávat si uvolněný domácký život i v podstatné části okolí domu - tedy naplnit představu, která je často jedním z důvodů pro výběr příměstského bydlení.
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
sankovani
Jan Sommer
16.08.11 01:25
...
radek
16.08.11 03:17
kuchyn
Eva Müllerová
17.08.11 09:50
hezký n apohled ale nepraktický uvnitř
Ing. Šindelář
18.08.11 09:31
Nic pro me.
Ronn
18.08.11 09:02
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jan Klempíř