Rodinný dům u Olomouce

Rodinný dům u Olomouce
Rodinný dům v Tovéři je ukázkou současné architektury, která ovšem nepopírá tradiční tvarosloví. Nachází se v souvislé zástavbě, která má charakteristické  znaky soudobého stavitelství v úrovni menších stavebních celků.

Parcela nadstandardních rozměrů disponuje téměř dokonalými parametry, příjezdem ze severu a zahradou na jih. Ojedinělost lokality je dána jednoznačně výhledy, kde nejsměrodatnějším je Svatý Kopeček, čehož návrh maximálně využívá a tímto směrem se otevírá.

Dům respektuje okolní prostředí a do stávající skládanky zapadá, aniž by docházelo k popírání soudobých vzorců. Využívá zároveň všech výhod (výměru, orientaci, kulturní propojení) a současně dodržuje přítomná omezení (zastavěnost, odstupové vzdálenosti, tvar zastřešení aj.).

Elementární tvar hmoty (víceméně kvádr o čtvercové podstavě) je zásadně  modifikován pouze diagonálním seříznutím zahradního objemu. Tímto řešením je dosaženo svébytného tvaru, který maximálně souzní se svým okolím - tedy s pozemkem, s předpokládanými provozy, se světlem a kulturním dědictvím (zahradní fasáda je záměrně orientována směrem na Svatý Kopeček).

Do výsledného díla promlouvají i další formální aspekty. Zcela určující je zde sedlové zastřešení (které je zapracováno v trochu netradiční sestavě) a všeobecně praktikovaná čistota, celistvost a kompaktnost. Dům v Tovéři nevyužívá toliko módní defragmentaci, naopak upřednostňuje velice účelný vzhled i formu. Fasády se tedy ukazují jako celistvé a fyzicky nečleněné. Žádné dekorativní materiály. Pouze terasová část je řešena zcela naopak - přesto plně v souladu s charakterem tohoto prostoru a části objemu stavby.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
odvážny
may
25.11.18 01:49
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Master Design s.r.o.