Rodinný dům Točná

Rodinný dům Točná
Dům je moderní novostavbou pro rodinné bydlení s technologickým zázemím na vlastním pozemku. Objekt s plochou střechou je navržen jako kombinace nosného zdiva a železobetonových stropů na železobetonových základových pásech. 1.PP objektu je vetknuto do stávajícího terénu z něhož je viditelný pouze vjezdový portál přístupný z ulice K Závorám.
Architektonická forma navrhovaného domu je minimalistická a nechává vyznít především materiály jako je tahokov,
dřevěné hrubě otesané fošny, bílá štuková omítka a sklo.
1.NP – 2.NP jsou hmotově navrženy jako soustava dynamicky poskládaných hmot. Fasády jsou typově různorodé, obložené tahokovem nebo dřevěnými hrubě otesanými fošnami, které doplňuje strukturálním zasklením atria s rozměrnými okenními otvory, které mají interiér maximálně propojit se zahradou v exteriéru.
Ploché střechy nad 1.NP jsou z části řešené jako pobytové terasy na které je možno vystupovat z ložnic dětí a rodičů.
Dopravní napojení je z místní komunikace v ulici K Závorám přiléhající k hranici pozemku.
Umístění domu na pozemku reaguje na tvar parcely, uliční síť a orientaci pozemku ke světovým stranám.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.