Rodinný dům pro mladé hokejisty v Mladé Boleslavi

Rodinný dům pro mladé hokejisty v Mladé Boleslavi
ZADÁNÍ
Přáním investora bylo vytvořit jednoduchý přízemní dům pro bohatý rodinný život mladé sportovní rodiny s dvěma malými kluky a s ohledem na omezené finanční možnosti. Důraz byl kladen na maximální propojení interiéru společenské části s exteriérem, dostatek světla v celém domě, dostatek úložného prostoru pro spoustu sportovního vybavení, včetně požadované místnosti na sušení hokejových a fotbalových věcí.

IDEÁLNÍ INVESTOR
Návrh domu probíhal ideálně, protože mě klient, sestra se švagrem, k návrhu přizvali už při výběru pozemku. Tak bylo možné ovlivnit i jeho výběr. Dostali jsme se k možnosti nákupu velmi zajímavého pozemku zatíženého „břemenem“, které odradilo několik kupců před námi. Další jeho drobnou nevýhodou bylo to, že byl cca 80 cm utopený oproti sousedům. Nicméně pouze díky těmto „mínusům“ byl stále na prodej, zatímco na sousedních pozemcích již stály nové domy.
Po úvodních skicách co by na pozemku mohlo vzniknout, došlo k nákupu a řešení oddlužení pozemku, což trvalo asi rok. Rozhodně to za to stálo.
Stále mě udivuje, jak málo pozornosti běžní stavitelé věnují výběru pozemku a soustředí se převážně na dům. Ale dle zkušeností je jasné, že pozemek je důležitější než dům samotný. Na špatném pozemku je velmi těžké postavit kvalitní dům, nicméně na kvalitním pozemku to jde prakticky samo. Další výhodou při navrhování byla takřka bezmezná důvěra v mé nápady, která se pozitivně propsala do celkového díla. Záměr architekta nebyl rozmělněn nekoncepčními a nepromyšlenými zásahy investora. Bez toho, aby architekt (po)znal dobře svého klienta, není možné navrhnou dům šitý klientovi na míru. Dále je nutný podobný pohled na svět a hodnoty mezi oběma stranami.

LOKALITA a POZEMEK
Stavební pozemek má tvar nepravidelného pětiúhelníku a nachází se v klidné části obce Chrást u Mladé Boleslavi. Pozemek na severní straně sousedí s lesem.

OSAZENÍ NA POZEMEK
Dům je na pozemku umístěn tak, aby maximalizoval využitelnou část zahrady tím způsobem, že je osazen na minimální odstupy od hranic pozemků (2 m) a minimální odstup od sousedního domu (7 m). Obvodové stěny domu jsou rovnoběžné s hranicemi parcely. Toto umístění ve tvaru hokejové hokejky zajištuje dokonalé odclonění ulice od pobytové zahrady a oken z pobytových pokojů.

ARCHITEKTURA A HMOTOVÉ ŘEŠENÍ
Dům je složen ze dvou hmot. Obytnou část tvoří jednoduchý obdélníkový hranol, z kterého vystupuje nižší objekt garáže se saunou tvaru nepravidelného polygonu reagujícího na tvar pozemku. Obě hmoty se částečně překrývají, aby z ulice nebylo vidět do zahrady. Průchod do zahrady je zjemněn zaoblenými rohy umožňující plynulejší průchod z ulice do domu.
Dům má jedno nadzemní podlaží a není podsklepený. Střechy jsou ploché. Propojení obývacího prostoru s krytou terasou, resp. zahradou, je docíleno „stoprocentním“ prosklením od podlahy ke stropu a na celou šířku místnosti. Vysoké hladiny proslunění je docíleno použitím střešních světlíků a světlovodu v chodbě. Přes značný odpor stavební firmy světlíky instalovat, se jejich role opět ukázala
jako nezastupitelná, protože dokážou přivést světlo doprostřed dispozice, kde by jinak byla tma. Mimochodem odpor stavební firmy byl zřejmě tak veliký, že ani jeden ze tří světlíků neosadila dle prováděcí dokumentace :-) !?. Rada pro stavitele: Pokud u stavební firmy budete cítit odpor k nějakému řešení, je třeba dbát zvýšené kontroly, jak bude detail proveden nebo se poohlédnout po jiné firmě.

DISPOZICE DOMU
Přes předsíň s „tajnou“ šatnou se kolem WC a sušárny vstupuje do obytného prostoru s kuchyňským koutem, spíží, jídelnou a relaxační části, z které je přístupná pracovna (pokoj pro hosty).
V severní části domu se nachází soukromá zóna s dvěma dětskými pokoji, dětskou koupelnou, technickou místností a ložnicí manželů s vlastní šatnou a koupelnou.
Obývací prostor je bezprahově napojen na zastřešenou západní terasu posuvně zdvižným HS portálem.
Okno vyplňuje celou plochu západní „stěny“. Původně zamýšlené propojení pokojů se zahradou balkonovými dveřmi bylo z důvodu finančních úspor zrušeno a nijak to domu k překvapení architekta na funkčnosti neubralo.
Součástí objektu s garáží je zahradní domek a sauna, na kterou navazuje ochlazující jezírko osazené do záhonu s travinami.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A KONSTRUKCE
Zdi domu jsou zděné z keramických tvárnic Porotherm 38 T Profi plněných minerální vatou.
Konstrukci stropu tvoří dřevěné trámy se záklopem a sádrokartonovým podhledem. Střecha je zateplena minerální vatou.
Fasáda obytného domu je omítaná a garáž je obložena svislým dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu, který má dvě šířky.
Západní okna do ložnic jsou stíněna venkovními žaluziemi a stínění obýváku zajišťuje přesah střechy.
Soukromí v obývacím pokoji zajišťuje vnitřní závěs.
Antracitová okna a balkonové dveře jsou hliníkové s trojsklem. V obývacím pokoji je čtyřdílný posuvný HS portál s posuvnými středními díly do obou stran, kdy při otevření vznikne průchod šířky 3,3 m. Ve střeše jsou osazeny 3 střešní světlíky a světlovod.
Střecha je plochá bez přesahu, krytinu tvoří mechanicky kotvená mPVC.
Ke garáži je přistavena sauna a zahradní domek. Vše je obloženo svislými modřínovými profily rhombus.
Přístup do domu, prostor mezi domem a garáží a terasa jsou přestřešeny.
Zajímavostí jsou oblouky u vstupu, které zajištují plynulejší průchod „šikanou“ do domu.
Terasu podpírají místo klasických trámů rozvětvené kmeny akátových stromů, které nejen při pohledu z interiéru krásně komunikují s přilehlým lesem.
Omítky jsou sádrové.

INTERIÉR
Podlahy jsou lepené dubové.
Krbový „blok“, jehož součástí je vstup do spíže a pracovny, je místo omítky potažen šedou betonovou stěrkou. Jsou zde osazeny dveře se skrytou zárubní, které nejsou na první pohled viditelné.
Výrazným prvkem obývacího pokoje je sytě žlutá kuchyň, která celý interiér krásně rozsvítí i v ponurých dnech.
V předsíni se nachází „tajná“ walk-in šatna navržená celá jako truhlářský výrobek.

OPLOCENÍ A VJEZD NA POZEMEK
Na jižní straně u komunikace není pozemek na jeho hranici oplocen. Oplocení tvoří samotný dům doplněný o pár plotových panelů hlouběji na pozemku. Tím vzniká poloveřejná parkovací plocha pro dva automobily, který je využíváno více než samotná garáž. Oplocení je z drátěných 2D panelů výšky 1,8 m.

PARKOVÁNÍ
Na pozemku jsou celkem 4 parkovací stání z toho dvě v garáži.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Parkovací plocha u garáže je vydlážděna velkoformátovou betonovou dlažbou.
Zahradní terasu před obývacím pokojem a saunou tvoří hladká prkna ze sibiřského modřínu.

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Dům je vytápěn pomocí podlahového vytápění a tepelného čerpadla Nibe vzuch-voda o výkonu 6 kW s venkovní jednotkou umístěnou na severní straně domu. Sekundární zdroj tepla tvoří krbová vložka Seguin o výkonu 9 kW.
V domě je instalována klimatizace se čtyřmi vnitřními jednotkami.

OSTATNÍ VYBAVENÍ DOMU
V domě je instalován centrální vysavač.
V zahradě je zakopána betonová akumulační nádrž na dešťovou vodu o objemu 12 m³, která se používá pro automatickou závlahu zahrady.
Na pozemku je vyvrtána studna o průměru 254 mm (vnitřní průměr 205 mm).
V sauně jsou osazena kamna o výkonu 11 kw.
Ochlazovací nádrž k sauně s biologickou filtrací má objem 8 m³.
Zahradu seká automatická sekačka.

ZAHRADA
Součástí našeho návrhu domu byl i návrh zahrady, který byl zdárně zrealizovaný Janem Šafaříkem, který si dokázal bravůrně poradit se všemi požadavky včetně instalace skoro dvoutunového kamene doprostřed zahrady. Organická plocha trávníku je vymezena ocelovými obrubníky a ostrůvkem se stromem, do kterého je zakomponován poklop studny a umístěna nabíjecí stanice pro automatickou sekačku. Záhony jsou řešeny jako „štěrkové“, resp. se jedná o lomový kámen větší frakce přivezení přímo z nedalekého lomu. V severním rohu zahrady jsou umístěny vyvýšené záhony, dřevník a za domem pak „jedlá“ nudle, kde jsou vysázeny maliny, borůvky, ostružiny atd. Členění zahrady také počítalo s možností umístění hokejové a fotbalové branky na trávníku pro domácí trénink.

Návrh kombinuje trvalky a traviny s důrazem na strukturu a sezónní barevnost, aby v každém ročním období byla část zahrady barevná. Na pozemek bylo z lomu přivezeno několik mohutných kamenů. U vjezdu je vysazena nová borovice lesní, v ostrůvku v zahradě dřezovec trojtrný, který roste ornamentálně s drobnými lístky se svěží barvou. Kolem plotu jsou vysázeny např. keře Viburnum, bobkovišen, specialitou je plodící kiwi či vyvýšené záhony, převzaté z permakulturní zahrady.

ATYPICKÉ DETAILY
Dům byl řešen do posledního detailu včetně zarážek na dveře navrtaných do stěny nebo zapuštění jména majitelů do fasády z keramických kachliček Azelujos přivezených z Portugalska.
Skrytá šatna v předsíni.
Zapuštěné keramické sokly ve stěně v omítce.
Zkosené hrany světlíku v obývacím pokoji, které pouští do pokoje výrazně více světla než kdyby byly kolmé.
Zavěšené světlo nad kuchyňským ostrůvkem přímo pod světlíkem spuštěné z vložené trubky.
Zapuštěné sklo (nespalná plocha) v dřevěné podlaze před krbem.
Plechová nika na dřevo z boku krbu.
Barevná kuchyň.
Ochlazující jezírko před saunou.
Podsvícená dřevěná terasa.
Betonová stěrka na křídlech dveřích se skrytou zárubní.
Dřevěný obklad rhombus dvou různých šířek.
Chrliče s řetězy odvádějící dešťovou vodu ze střechy nad terasou.

ZÁVĚR
Přestože stavební firma neměla ze začátku pro netradiční návrh velké pochopení a chtěla si věci dělat více po svém, tak díky dobré práci technického dozoru, trpělivosti investorů a pravidelného autorského dozoru architekta na stavbě se podařilo vytvořit dílo, z kterého mají jeho uživatelé podle jejich vlastní slov velkou radost i požadovaný užitek.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Krásný barák!
Vít Blaha
20.03.23 03:35
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jakub Chochola