Rodinný dům „Pod Ořechem“

Rodinný dům „Pod Ořechem“
Projekt:2005-06
Realizace:2006-08
Zastavěná plocha:98 m2
Plocha pozemku:320 m2


Vlastní dům jsme realizovali na malém pozemku v okrajové části Prahy.

Původně zde stál cihlářský domek na půdorysu 8x4 metrů z 20. let minulého století, z nekvalitních cihel, zcela nevhodný k rekonstrukci. Dominantou pozemku o celkové výměře 320 m² se ale postupně stal zhruba třicetiletý ořešák, situovaný téměř doprostřed parcely, který jsme chtěli na rozdíl od domku zachovat. Zdánlivě neřešitelnou situaci jsme pomocí podpory sousedů, OŽP a výjimek z OTP-P vyřešili umístěním domu téměř na hranice pozemku. Obytné místnosti se tak otevírají do soukromého "atria" s ořešákem, který vytváří jedinečného genia loci.

Vzhledem k okolní velmi roztříštěné a hmotově drobné zástavbě je i nový dům poměrně členitý, každá hmota je navíc definována i odlišnou barvou fasády. Kompozice je na úrovni 1.NP jednoduše řešena do tvaru "L", přičemž křídlo k ulici je věnováno samostatnému pokoji se zázemím (výminku). Hlavní hmota je dvoupodlažní. Hmota druhého podlaží je přesazena, čímž dům jednak získává k dobru užitnou plochu, jednak přesah stíní v letních dnech prosklené plochy přízemí.

Dispozice je maximálně úsporná, využívá ideální orientace pozemku. K severu a tím i k ulici jsou situovány provozní místnosti, do zahrady k jihovýchodu se otevírají prostory obytné. Vzhledem k tomu, že dům je podsklepen, mohou nadzemní podlaží zůstat vzdušná a prostá většiny úložného nábytku. Pocitu volného prostoru i na tak malé výměře dále pomáhají světlé barvy, použité důsledně na všech prvcích pevného vybavení interiéru.

Dominantní je bílá - na výmalbách, ocelových zárubních s prosklenými nadsvětlíky, na vestavěném nábytku. Doplněna je světle šedou litou epoxidovou podlahou v celém obytném prostoru přízemí a světle šedým celoplošným kobercem v patře. Barevné akcenty vnáší do domu každodenní život - např. starý jídelní stůl, který se nedal nepoužít, květiny, dětské hračky...

Konstrukční řešení je tradiční, nosné stěny jsou z keramických tvárnic, strop nad 1.PP skládaný z MIAKO, nad 1.NP železobetonový monolitický. Krov pultové střechy je dřevěný, kvůli předpokládané hmotnosti vegetačního souvrství poměrně masivní. Tepelné izolace byly navrženy a optimalizovány výpočtovým modelem. Jako nejefektivnější se ukázala kombinace oken s trojskly, zateplení hmoty 2.NP 16 cm tlustým polystyrenem a naopak jako zbytečná investice se ukázalo zateplení obvodových stěn přízemí, které jsou tak pouze omítané tepelně-izolační omítkou. Střechy jsou zatepleny minerální vatou, pochozí terasa nad výminkem pak - vzhledem k inverzní skladbě - extrudovaným polystyrenem. Ozelenění střech nebylo ve výpočtu zohledněno, pozorování v provozu potvrdilo přínos ke zpříjemnění klimatu v podstřeší obzvláště v letních měsících.

V domě je navrženo teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací. Celková spotřeba tepla domu je kalkulována na 9kW. Pro nejnáročnější dny v roce je počítáno s dohřevem krbem na pevná paliva, který sám o sobě - s výkonem 5kW - by měl pokrýt potřebu tepla na vytápění.
Velká pozornost byla věnována zeleni - jednak ochránění ořešáku během stavebních prací a následně ochránění spodní stavby proti jeho kořenům, jednak efektivnímu osázení - nejen zahrady, ale i střešních ploch a popnutí fasád. Střechy - "květnaté louky" - tak nyní pojmou až 60% dešťových srážek a fasády jsou postupně zahaleny do kvetoucích zimolezů, hortenzií a vinné révy.
10 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
mnojo,no
A.J.K.
09.12.08 01:54
zajímavé
Thierry
09.12.08 04:12
dotaz na autora projektu
Vendula K.
17.01.09 06:38
odpověď - podlaha
Eva Rybníčková
17.01.09 11:46
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Eva Rybníčková