Rodinný dům Ozone House

Rodinný dům Ozone House
Inženýrské práce:SDA
Stavba: Paul Gray / Graybuilt
Adresa: Freshwater, Sydney, Austrálie
Projekt:2009 - 2011
Realizace:2012 - 2013
Užitná plocha:190 m2


Zadání projektu zdůrazňovalo tři stěžejní hodnoty. Zaprvé respekt k jedinečnosti místa a zapojení jeho stávajících hodnot do návrhu. Zadruhé, koncipování nového domu jako místa setkávání. Zatřetí, poskytnutí dostatečného prostoru, vyhovujícího potřebám rodiny, ale nikoli většího.
Půdorys domu je komponován mezi stávajícímí stromy, jež mohly být díky tomu zachovány.
Všechny pokoje čerpají z krajiny nad rámec obecného smyslu povinnosti. Konkrétně se půdorys uprostřed zužuje, aby se na jihu vyhnul významnému a zároveň krásnému stromu angophory; hlavní terasa je situována na sever.
Oba konce domu jsou propojeny ústřední “spojovací” kuchyní a jídelnou, jež fungují jako hlavní shromažďovací prostor pro rodinu i návštěvy. Ložnice jsou záměrně nízké a malé, aby tak byla podpořena jejich základní funkce a zároveň povzbuzeno setkávání ve společných prostorách.
V zájmu zachování zeleně a geologických rysů daného místa je nový dům postaven na základech původní chaty a kdekoli, kde její obrys překračuje, je vynesen nad zemí. Mezi výzvy patřila ochrana zásadních vzrostlých stromů, stojících poblíž staveniště, po celou dobu stavebních prací. Jakmile bylo však toto základní omezení zohledněno, metoda minimálního narušování místa vedla k pozoruhodně přímočaré výstavbě.
Ozone House je v zásadě postaven s využitím dřeva a ocelové konstrukce, pokryté kombinací vertikálně položeného dřevěného obkladu a fasádních (cementových) desek. Řada z venkovních povrchových materiálů je zopakována uvnitř. Tyto obyčejné, skromné materiály byly použity kvůli asociacím se stavbami jednoduchých plážových objektů – domků, s japonským minimalismem a s tropickou australskou architekturou; domu záměrně propůjčují “low-tech” výraz. Pokora při volbě materiálů je vyvážena nekompromisním postojem k efektivitě inženýrských prací a architektonickému detailu – s touhou omezit veškeré věci na minimum.
Na domě se v široké míře uplatňují okna (vyrobená místní technologií), včetně velkých ploch stíněných žaluziemi, aby mohlo být ve dne i v noci využíváno příčné větrání. Jediné aktivní chlazení poskytují stropní větráky. Klimatizace není zapotřebí. Vodou plněné radiátory jsou instalovány pro případné aktivní vytápění. Dešťová voda zachycovaná ze střechy, jež je určená k využití v domě i na zahradě, je uchovávána ve dvou barelech (každý o objemu 5000 l). Pod domem je příprava pro instalaci dalšího 10 000 l barelu.
Investor si byl vědom svého záměru do míry, s níž se setkáváme jen zřídka. Závazek vůči místu a rodině je jasně patrný díky dobře zváženému zadání, stejně jako díky architektonické odpovědi na ně.

Dům byl postaven během 9 měsíců.

Užitná plocha: 190 m² + garáž a terasy (z toho 150 m² nahoře, v hlavním obytném podlaží + 40 m² dole v "suterénu")
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Matt Elkan Architect