Rodinný dům Na Prokopu

Rodinný dům Na Prokopu
Charakteristika místa

Mírně svažitý pozemek kat.č.231/32, na samém konci zástavby, je orientován k severozápadu. Oplocení tvoří betonové prefabrikáty kombinované z pozinkovaných plotových dílů. Parcela je po obvodě osázena kombinovanou zelení. Přístup do rodinného domu je z obslužné ulice, která prodlužuje stávající ulici J. Matičky. Na městskou infrastrukturu je objekt napojen samostatnými přípojkami, které jsou v prodloužené ulici J. Matičky. Na severu protíná parcelu vysokotlaký plynovod, který svým ochranným pásmem ovlivnil polohu RD na parcele. V  1.NP je umístěna: garáž se třemi stáními a skladem zahradní techniky, vstupní hala se zádveřím, WC hostů, prádelna, dvě technické místnosti se zdrojem tepla a VZT, saunou, vinárnou, spižírnou, kuchyní, jídelnou, pracovnou, obývacím pokojem, ložnicí hostů s koupelnou, šatnou s botníkem. Obývací pokoj od jídelny odděluje nerezové schodiště se skleněnými stupni po kterém se dostaneme do haly ve 2.NP. Tady  jsou umístěny dvě ložnice dětí se společnou koupelnou a šatnou, ložnicí rodičů s koupelnou a šatnou, malá ložnice s palandou a hala (herna dětí a fitness rodičů). Ve 3.NP je umístěn výstup na zelenou pobytovou střechu, který je propojen z přízemí přes halu ve 2.NP. ocelovým točitým schodištěm s prosklenou spojovací lávkou.
Podlahy v obytných místnostech a halách je z běleného dubu. Veškerý nábytek mimo křesel a židlí byl námi navržen a vyroben běleného dubu.

Stavebně konstrukční řešení
Jedná se o dvoupodlažní objekt s půdorysnými rozměry cca 42 x 13 m včetně garáží. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, litý do papírového bednění, kombinovaný s nosným zdivem. Objekt je nepodsklepen a je částečně přisypán zeminou. Plášť tvoří desky CEMBRIT True bílé barvy. V přízemí kolem fasády je na jihu a západě dřevěná pobytová paluba. Před jídelnou směrem k severu je taktéž snídaňová paluba, kam se opírá ranní slunce.

Objekt je vybaven solární elektrárnou s výkonem 5 kW pro vlastní spotřebu s panely umístěnými na střeše a tepelným čerpadlem, které zaručuje 95% potřeby tepla. Případné výkyvy vyrovnává plynový kotel.
Zateplení objektu odpovídá kategorii velmi úsporná, 23,3 kWh/m² A.

Z návaznosti na budoucí okružní komunikaci, a na stávající kanalizaci jsme objekt usadili výškově, tak že je přízemí na ±0 = 373.900 m n.m.
Celková výška stavby v hřebenu pultové střechy je 10,23 m. Stavba svou výškou a svým situováním respektuje výšky okolní zástavby. Svým situačním umístěním respektuje odstupové vzdálenosti od okolních pozemků a rodinných domů, dle vyhlášky 137/1998, s rezervou.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...Aha!...
šakal
28.10.13 07:02
Re: ...Aha!...
vilda
05.11.13 12:11
Re-Aha..
Zdeněk Skála
05.11.13 05:47
zobrazit všechny komentáře