Rodinný dům Citonice

Rodinný dům Citonice
Citonice – vesnice v blízkosti města Znojma. Tradiční uzavřená rostlá vesnická zástavba hospodářských stavení s hranicí tvořenou stodolami. Novodobá zástavba samostatně stojícími rodinnými domy příměstského bydlení s pravidelnou parcelací a poměrně přeurčenou regulací.
Dům je navržen pro velkou rodinu. Dům je umístěn na parcele tak, aby co nejlépe využil její tvar, orientaci ke světovým stranám a nabídnul účelné propojení interiéru se zahradou. Dům zároveň ctí regulativy obce - stavební čáru, tvar střechy…
Vzhled domu je odrazem vazeb vnitřní dispozice a okolí ve více měřítkách. Zároveň odkazuje na „jednoduchý archetyp“ vesnické stavby. Cílový stav proměn povrchu by měl být ve stříbrnošedé až tmavošedé patině, podobně jako u štítů staletých stodol. Stárnutí domu by mělo probíhat méně degenerací povrchů a více přirozeným  získáním patiny, srůstáním se zahradou. Dominantní materiály – tepelně konzervované dřevo bez povrchové úpravy, kámen a beton opravňují toto očekávání.
Velký důraz je kladen na praktičnost vnitřního uspořádání pro konkrétní potřeby a zvyklosti velké rodiny. Dům je navržen s ohledem na nízkou energetickou náročnost. Zvolené konstrukce a materiály umožnily realizaci domu malou místní stavební firmou s velmi dobrým výsledkem i nízkými náklady.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Pjekné
Matej Farkaš
23.02.11 12:10
zobrazit všechny komentáře