Rodinný dům Černé Voděrady

Rodinný dům Černé Voděrady
Autor: Vít Branda
Spolupráce:Věnka Müllerová, Jan Žurek, Vlastimil Novotný
Projekt:2004
Realizace:2004
Užitná plocha:192 m2


Původní stavba byla navržena jako velmi konzervativně řešený rodinný dům s jednou bytovou jednotkou a garáží pro jedno vozidlo. Obytná část domu byla řešena jako přízemní,  částečně podsklepená s využitým podkrovím pod sedlovou střechou, přízemní nepodsklepená garáž obdélníkového půdorysu byla zastřešená sedlovou střechou s podobnou konstrukcí krovu jako obytná část, se kterou byla stavebně propojená. Poměrně velkoryse bylo navrženo technické zázemí domu představující značný podíl celkového objemu stavby.

Po rozestavění hrubé stavby investor zjistil, že navržená stavba nesplňuje jeho původní požadavky a výrazně se rozchází s představami o využití místa vybraného pro stavbu domu. Pozemek byl přes poměrně velkou vzdálenost od Prahy, kde investor pracuje a vzhledem k charakteru své práce předpokládá, že bude pracovat i nadále, vybrán jako místo pro stavbu rodinného domu zejména pro výhled do krajiny severním a severovýchodním směrem, který investora přesvědčil o tom, že bude do Prahy dojíždět. Původní dispoziční a architektonické řešení rodinného domu však výhled tímto směrem z obytného prostoru domu téměř neumožňovalo, stavba rovněž představovala velmi tradiční dispoziční řešení, které bylo na mnoha místech nedomyšlené a nesplňovalo představy investora o životním stylu, který by měl dům umožňovat.

Po konzultacích se proto investor rozhodl přes značnou rozestavěnost hrubé stavby stavební práce dočasně na zimní měsíce přelomu roku 2003/2004 zastavit a v tomto období se pokusit najít rozumné řešení úprav rozestavěné stavby, které by odstranilo většinu závad původního řešení a přitom bylo z hlediska stavebních nákladů pro investora únosné.

Základní objem rodinného domu je rozdělen na dva odlišné objekty - přízemní ložnicovou část zastřešenou plochou střechou se střešními světlíky osvětlujícími místnosti v hloubce dispozice a dvoupodlažní obytnou část zahrnující jediný ve dvou podlažích uspořádaný obytný prostor zastřešený šikmou střechou o mírném spádu. Jednoduché základní objemy stavby mají ploché a šikmé střechy zakončené nízkými atikami, mají podobné detaily a vnější výraz.

Nově navržené dispoziční řešení výrazně odlišně řeší především obytnou část stavby, která byla přesunuta do místa, kde je nejlepší kontakt se zahradou i krajinou. Z dispozice byla odstraněna garáž a elektrokotelna, v původní garáži je umístěn obytný prostor s jídelnou a kuchyní a nad ním je ve druhé úrovni obytného prostoru umístěna herna s pracovnou.

Původní obytná část, nad kterou mělo být podkroví, je ponechána přízemní a zahrnuje soukromou část domu s ložnicemi a jejich hygienickým zázemím. Umístění ložnice a dětských pokojů v úrovni terénu umožňuje východ z místností přímo na zahradu. Současně je minimalizován rozsah komunikací v úrovni přízemí ve snaze co možná nejvíce zvětšit obytnou plochu a co nejlépe využít obestavěný prostor domu, tedy ve svém důsledku co nejlépe využít peníze vložené do rekonstrukce.

Nově navržený přístřešek pro automobily ve vjezdu na pozemek částečně napravuje nevhodně volenou hustotu zastavění pozemku ve velké vzdálenosti od uliční čáry. Přístřešek pro automobily je situován v úrovni oplocení a tvoří jej lehká ocelová skeletová konstrukce s dřevěnými stropnicemi variantně krytá sklem nebo polykarbonátovými deskami založená na patkách z prostého betonu.
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pjekne
Matej Farkas
13.03.10 12:56
okno
mIkI_n
18.03.10 09:58
živý obraz
koudy.p
18.03.10 12:58
Gratulace
roninW
18.03.10 04:46
úžasnost?
asterix
18.03.10 06:57
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Vít Branda