Rodinný dom Sokrates

Rodinný dom Sokrates
Adresa: Dubová 2278/2, Šaľa, Slovensko
Projekt:1.2009 - 7.2009
Realizace:8.2009 - 8.2011
Užitná plocha:179 m2


Spolupráca: Martina Švajková, Peter Vesel

Zhotoviteľ: Valér Hlavatý
foto: Martin Repický
Dom Sokrates využíva antický koncept pasívnej stavby otvorenej na nízke slnko zimných mesiacov, ale naopak brániacej vysokému letnému slnku vniknúť do objektu cez zväčšený previs strešnej roviny. Táto síce jednoduchá, ale funkčná filozofia sa preniesla do návrhu stavby vo viacerých rovinách. Formovala dispozičné riešenie preferujúce orientáciu obytných miestností na najviac preslnenú svetovú stranu, zadefinovala mierny spád strešnej roviny a spolu s ním účelovo zdynamizovala dvornú – slnečnú stranu objektu, ktorá mierne kontrastuje s industriálnou strohosťou a skúposťou uličnej fasády. Priznanie spádu strechy v interiéri hierarchizuje priestory domu.
Plochý pozemok bez puncu výnimočnosti sa nachádza v rade podobných pozemkov v jednom z klasických developerských satelitov. Vznikol spojením dvoch menších pozemkov, čím umožnil naplniť základnú požiadavku stavebníka na horizontálnosť konceptu. Vstup na pozemok zo severu zase umožnil skĺbiť, vzhľadom na hustotu zástavby relatívnu, intimitu bývania so Sokratovým konceptom vyžadujúcim výraznejšie presklenia. Špecifikom návrhu je ponechanie nástupnej plochy pred vchodovými garážovými dverami mimo oplotenej časti pozemku, čo zjednodušuje logistiku vychádzania a vchádzania do domu a viac zodpovedá typickému charakteru fungovania obyvateľa satelitu viazanému na automobil. Súčasťou zadania bol, okrem kompletnej stavebno-parkovej úpravy pozemku, aj samostatný letný resp. hosťovský objekt zastrešujúci voľnočasové aktivity.  Je logicky naviazaný na vonkajší bazén s terasou a je prístupný zo samostatného vstupu z ulice. Pavilón je navrhnutý v dizajnovom súlade s hlavnou stavbou.
Materiálové poňatie exteriérov kombinuje bielu omietku s matným kovovým povrchom zošikmených častí plášťa, s cieľom nechať vyniknúť jemnú skulpturálnosť hmoty. Od ulice vnímateľná časť vstupnej fasády je v minimalistickom duchu olemovaná linkou betónovej markízy, plynule prechádzajúcej do zvislej zásteny. Plocha medzi vstupnými dverami a garážovou bránou je obložená veľkoplošným pieskovcom.
Interiéry sú navrhnuté ako jednotný výtvarný celok. Zjednocujúcim materiálom je sivohnedá veľkoformátová dlažba a tmavohnedá dýha stolárskych výrobkov a mobiliáru. Obývačku oživuje stena a fragment stropu z pohľadového betónu.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...Hm,...
šakal
05.12.17 10:05
...hm...
Eva
05.12.17 01:13
...Štěničkaření...
šakal
05.12.17 09:19
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Archi-Tekton s.r.o.