Rodinný dom Na Rade

Rodinný dom Na Rade
Projekt:2015-16
Realizace:2020-22
Užitná plocha:190 m2
Zastavěná plocha:140 m2
Plocha pozemku:395 m2


Projekt bývania – rodinného domu pre mladú štvorčlennú rodinu - bolo potrebné vytvoriť na relatívne malom pozemku v Starom meste Bratislavy v blízkosti Horského parku. Toto zadanie, ktoré zároveň predstavovalo výzvu, sme sa snažili zrealizovať citlivo v kontexte lokality, okolitej zástavby a existujúcej zástavby pozemku. Pôvodne na ňom stáli dva objekty.
V hornej časti parcely sa nachádzal jednopodlažný rodinný dom, ktorý zdieľal spoločnú štítovú stenu so susedným objektom. V spodnej časti pozemku, za domom, v zanedbanej záhrade, stál murovaný záhradný domček, ktorého obvodové steny vymedzovali hranice medzi dvoma susednými pozemkami.
Po počiatočnej polemike o zachovaní pôvodných stavieb sme sa po prehodnotení faktov - analýze existujúcich nosných konštrukcií a legislatívnych možností, rozhodli zvoliť cestu novostavby, avšak s nadväznosťou na pôvodné riešenie. Tak sme boli schopní vytvoriť pre investora nadštandardnú užívateľskú hodnotu bývania na malom pozemku s citlivým prístupom k prostrediu. Cieľom koncepcie novotvaru na stope pôvodných objektov bola snaha nezaťažiť parcelu a jej okolie v stabilizovanom území a zachovať mierku a charakter pôvodnej zástavby. Po analýze sme pristúpili k dvom základným východiskám. Prvé východisko riešenia predstavovalo naviazanie na pôvodnú hmotu objektov, druhým z toho vyplývajúcim bolo vytvorenie novej dispozičnej schémy na ich pôvodnej stope.
NOIZ architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od NOIZ.SK