Rodinný dom Dolné Rakúsko

Rodinný dom Dolné Rakúsko
Spolupráce:Mária Šmilňáková, Martin Bujna
Adresa: Rakousko
Realizace:2014
Užitná plocha:280 m2
Zastavěná plocha:175 m2


Prirodzene regulovaný rast dolnorakúskych miest je garanciou udržateľného rozvoja sídiel. Samozrejmým a predpokladaným výsledkom jasnej vízie lokálnych samospráv o raste toho ktorého mesta je vytváranie kvalitných území pre bývanie so zodpovedajúcou infraštruktúrou. Benefity tohto prístupu objavili po roku 1989 aj obyvatelia Bratislavy, a tak spolu s domácimi Rakúšanmi vytvárajú neopakovateľný a jedinečný mix v mestách a dedinách spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.

V podobnom kontexte sa udial aj príbeh tohto domu. Dom sa nachádza na parcele typickej pre v súčasnosti developované územia, výmera cca 700 m², orientácia sever/juh - ulica/dvor. Pre návrh priestorového konceptu boli určujúce nasledovné faktory - stavebne obsadené obe susedné parcely (na západnej strane rodinným domom s garážou na hranici nášho pozemku a na východnej strane rodinný domom, ktorého hlavné okenné otvory a exteriérové priestory boli orientované smerom k nášmu pozemku) a severný spád nášho pozemku s výškovou diferenciou cca 1,5 - 2,0 m od úrovne komunikácie.

Náš návrh limitujúce podmienky zapracoval do architektonického konceptu tak, že hmotu prízemia (garáž + denná časť domu) sme orientovali lineárne s priamym napojením na susednú garáž na hranici parciel s podporením držania línie uličnej čiary. Na prízemí má náš dom do ulice (na sever) len kontaktné okno z kuchyne a hlavnú presklenú stenu do záhrady (na juh), smerom k obom susedom po stranách (východ a západ) nemá žiadne okenné otvory. Orientovať nočnú časť na poschodí výlučne na juh do záhrady považujeme štandardne (z hľadiska udržania teplotnej pohody) za chybu, preto sme hmotu poschodia voči prízemiu otočili o 90 stupňov. Benefitom je východné slnko svietiace ráno do oboch spální. Vizuálnu ochranu spální na poschodí pred domom na východnej parcele sme docielili vytvorením strešnej terasy na priľahlej východnej strane a vytiahnutím atikových múrov na zodpovedajúcu výšku, čím sme nahradili zábradlie a dosiahli potrebnú intimitu. V suteréne domu sa nachádza spoločenská miestnosť, strojovňa, sklad a hygienické zázemie.

Dom je realizovaný ako montovaná drevostavba s mernou potrebou tepla na vykurovanie 30 kWh/m²/a. Suterén je realizovaný z monolitického železobetónu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pokorny architekti s.r.o.