Římskokatolický kostel Zvěstování Pána

Římskokatolický kostel Zvěstování Pána
Statika empory:Anton Kálovec
Adresa: Školská 188, Nová Lesná, Slovensko
Investor:Římskokatolická církev, farnost Nová Lesná
Realizace:2006 - 2008


Predmetom projektovej dokumentácie je úprava exteriéru a interiéru rímskokatolíckeho kostola v Novej Lesnej vo Vysokých Tatrách, vrátane návrhu mobiliáru.
Ranogotický kostol je najstaršou historickou pamiatkou obce, v ktorej tvorí výraznú architek- tonickú dominantu. Bol postavený v 2. polovici 13. storočia, prestavaný v klasicistickom slohu roku 1815, s novšími stavebnými úpravami v 20. storočí. Patrí k typickým kostolom z obdobia gotiky na Spiši. Stavba je jednoloďová s rovným stropom aj uzáverom presbytéria, s pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté plackovou klenbou nad štvorcovým pôdorysom, sakristia valenou klenbou. Jediným pôvodným artefaktom je kamenná renesančná krstiteľnica zo 16. storočia. Od roku 1963 je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok.
Rekonštrukcia trvala niekoľko rokov. Vzhľadom na malú farnosť šlo o pomerne veľký objem financií. V prvej etape bola realizovaná obnova a sanácia vonkajších omietok (2003-2006). Druhá etapa zahŕňala projekt kúrenia a inštaláciu tepelného čerpadla (2006-2007). Táto časť si vyžiadala zásahy, ktoré vyvolali rekonštrukciu celého interiéru a neskôr návrh mobiliáru (2007-2008). Poslednou etapou boli vonkajšie terénne úpravy s priľahlým chodníkom (2007-2008).
Kostol bol v zanedbanom stave. Novodobé laické opravy a úpravy len maskovali všetky poškodenia. Odpadávajúcu omietku zakrýval v interiéri doskový obklad, okolo vstupu dokonca benátska dlažba. Podlahu z terazzových dlaždíc pokrývala pestrá kolekcia kobercov. Priestor hlavnej lode znehodnocovala hlavne novodobá kovová empora, obložená taktiež doskami a rovnako tak doskový kazetový podhľad. Túto kolekciu dotváral provizórny mobiliár s oltárom tiež kovovo-drevenej konštrukcie.
Kostol bol teda v prvom rade zbavený nánosov provizórnych a nedôstojných riešení. Následne bola realizovaná sanácia stien a podláh, výmena empory a nakoniec aj celého mobiliáru. Rešpektovali sme všetky cenné prvky v priestore a naopak zbytočnosti boli odstránené. Materiálové prevedenie odzrkadluje dobu svojho vzniku. Prevláda kombinácia betónu a skla. Časť mobiliáru je drevená. Obetný stôl s ambonou sú zo štokovaného betónu. Dlažba a podstavy sôch sú z betónu imitujúceho pieskovec.

Generálny dodávateľ a hlavný sponzor: KRYPTON, s. r. o.

Kostol bol nominovaný na Cenu Dušana Jurkoviča, Cenu ARCH, Kultúrna pamiatka roka 2009 a Piranesi Awards 2009
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
bravo
Josef Veselý
24.12.09 01:33
krásný
Pavel Janyška
24.12.09 02:02
super
palo
24.12.09 07:51
vyborne!
Matej Farkas
29.12.09 07:38
betonu je málo
Karel
30.12.09 07:56
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Tomáš Bujna