Římská vila La Olmeda

Villa Romana La Olmeda

Římská vila La Olmeda
Spolupráce:Clemens Eichner, Álvaro Rábano, Eva Urquijo, Andrea Franconetti, Eva M. Neila

Adresa: La Olmeda, Pedrosa de la Vega, Španělsko
Investor:Diputación de Palencia

Realizace:2009
Zastavěná plocha:7130 m2


V roce 1968 byl při orání pole náhodně nalezen malý bronzový předmět z římského období. Následovalo objevení dalších artefaktů, a z místa se tak stalo archeologické naleziště La Olmeda. Mezi odhalenými vykopávkami spatřilo světlo světa i venkovské letní sídlo z pozdních dob Římského impéria, a to byl ten moment, kdy se začalo uvažovat o zakrytí všech vykopávek a postavení objektu pro návštěvníky a archeology.
Archeologická část a její hlavní předmět zkoumání – Villa La Olmeda - je umístěna ve čtyřech halách na ocelových sloupech, které jsou založeny mezi historickými vykopávkami. Interiér stavby je navržen jako rozsáhlý souvislý prostor, v němž jsou citlivě zasazeny jednotlivé samostatně fungující jednotky. Konstrukce stavby umožňuje vestavění vnitřního prostoru jakékoliv velikosti, což se do budoucna jeví jako velmi užitečné. Ocelová stropní konstrukce je tvořena kosoúhelníky. Zvenku je kryta hliníkovým opláštěním a zevnitř je celá struktura pohledově přiznána. Plášť stavby je z perforovaného plechu doplněného průsvitnými deskami z polykarbonátu, které tak chrání archeologické vykopávky a zároveň tónují prostupující sluneční světlo. Perforace opláštění mění ve vertikálním směru svojí hustotu, což napomáhá začlenit stavbu do okolní stromovité krajiny.
Uvnitř této rozsáhlé stavby se nachází různé části objevené vily, které jsou částečně zakryty kovovým pletivem z důvodu rekonstrukce a také tak dávají vyniknout mozaikám nacházejícím se na různých místech vily. Návštěvníkovi je prezentován celý „organismus“ římské stavby odhalující všechny své prostory, aniž by dominovala nějaká část.
Prohlídková trasa je vyvýšena kolem impluvia až k lázním s ohledem na mozaikovité podlahy těchto prostor. Tato dřevěná „lávka“ se zužuje a rozšiřuje, čímž vytváří pozorovací stanoviště. Všechny zde nalezené archeologické vykopávky jsou kryty souvislým zastřešením.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Paredes Pedrosa arquitectos