Rezidence E – Nová Karolina II

Rezidence E – Nová Karolina II
Spolupráce:Veronika Jugová, Jan Švestka, Josef Váně, David Straka
Investor:New Karolina Residential Development II s.r.o.
Projekt:2016-17
Realizace:2017-18
Obestavěný prostor:19105 m3


Bytový dům se nachází v centru Ostravy, v sanovaném areálu bývalé koksovny Karolina. Objekt je součástí 2. etapy výstavby New Karolina Residential.
Dům E uzavírá východní nároží bloku realizovaného v předchozích etapách výstavby. Objekt má tři schodišťové sekce s 5, 2 a 4 nadzemními podlažími. V suterénu jsou situovány vstupní prostory, garáže, sklepy a technické místnosti. Střední, nejnižší schodišťovou sekci zabírají kanceláře. Byty jsou navrženy v různých standardech a velikostech.
Objem nadzemních podlaží má půdorysný tvar L. Hmota objektu je výrazně tvarována s akcentovaným nárožím. Štítové stěny jsou z důvodu zachování vyhovujícího denního osvětlení terasovitě ustoupeny. Suterén tvoří výraznou travertinem obloženou podnož s předzahrádkami.
Členitou formu sceluje provedení fasády. Hlavním motivem je prostřídání lodžií a fasád s francouzskými okny. V kombinaci s hořčičně žlutými skleněnými panely tak dům získává výrazně plastický, téměř skulpturální charakter.
V rámci projektu byla řešena dopravní i technická infrastruktura, městský parter a sadové úpravy veřejných prostranství.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CAMA Architekti s.r.o.