Revitalizace restaurace U Glaubiců

Revitalizace restaurace U Glaubiců
Byli jsme osloveni, abychom navrhli kompletní revitalizaci interiéru, která neohrozí tradiční charakter a zvýší celkovou úroveň i kapacitu proslulé hospody. Nesnadné hledání ideální kombinace starého a nového vedlo k velmi citlivému přístupu založenému především na změně atmosféry a akupunkturních zásazích.

Doložená historie malostranského domu U Glaubiců sahá do roku 1389, přičemž na sklonku tisíciletí prošla chátrající kulturní památka spásnou rekonstrukcí. Stav restaurace stejného jména byl sice funkční, ale daleko za prahem morální životnosti: dvě desítky let nekoordinovaných úprav se podepsaly nevhodnou barevností, osvětlením, detaily a objekty v podobě pseudohistorizujících či lehce nevkusných dekorací, svítidel, reklam apod. Celý prostor jsme od balastních prvků očistili a následně sjednotili výmalbou, mobiliářem, osvětlením, informačním systémem a kvalitními detaily. Vše smysluplné bylo zachováno. Jediné nové, zcela současné zásahy definuje černá ocel. Konkrétně se jedná o pulty na stání s jemným detailem a systém informačních svítidel, který návštěvníka provází nejdůležitějšími letopočty od vstupu až do sklepení, kde je završen levitující tabulí shrnující historii objektu. Na místě stropního otvoru se rozpíná minimalistické neformální posezení zdobené palindromy.        

Největší provozní problém představovaly oba výčepy. Jejich revitalizace a rozšíření byly provedeny v tradičním duchu, což se týká i drobných úprav dispozice. Stávající mobiliář a svítidla definující současný charakter pivnice byly zachovány v nejvyšší možné míře a nekontrastně doplněny. Přibylo nepřímé osvětlení a jednotný orientačně-komunikační systém ručně psaných tabulí a písmomalířských nápisů na zdi. Výrazné ztlumení a úprava osvětlení zdůraznily atmosféru a odlišný charakter gotického sklepení. Historicky relevantní roztáčená výmalba vhodné barevnosti místo přepálených odstínů. Část lavice, která byla uříznuta kvůli rozšíření výčepu, opětovně využita před toaletami místo omšelého sofa. Sražené rohy místo plastových lišt. Jednoduché černé kruhy místo přezdobených rytířských lustrů. Skrytí elektrických rozvodů a výměna plastových vypínačů a zásuvek za keramické. Projekt byl konzultován s památkaři, restaurátorem a architektem poslední rekonstrukce z roku 1998. Zásadní byla téměř každodenní přítomnost na stavbě během náročné rekonstrukce za provozu a především spolupráce se skvělými řemeslníky.Tři roky po kompletní revitalizaci interiéru, kterou jsme U Glaubiců dokončili v roce 2017, nás majitel požádal o návrat na místo činu: omšelé toalety i jedna z prvních tankoven v Praze sloužily od konce devadesátých let. Nahradit nevyhovující dřevěnou tankovnu elegantním černým boxem ladícím k našim předchozím zásahům nebyl problém - zásadní výzvou bylo řešení toalet. Kvůli omezením historické stavby fungovaly na minimálním prostoru a nezřídka se zde tvořily fronty, ovšem díky elegantnímu prohození dispozice se nám podařilo přidat toaletu navíc pro dámy a razantně zlepšit obslužnost u pánů.

Výtvarné řešení záměrně kontrastuje se zbytkem hostince a návštěvník se dostává do výrazného, kompaktně červeného prostoru, kterému dominuje dělicí stěna z průsvitných, ale neprůhledných luxfer. Atmosféru doplňují nerezové zařizovací předměty, zapuštěná liniová svítidla a kulatá zrcadla. Stavební práce si vyžádaly úplné přerušení provozu, a proto bylo důležitou součástí projektu naplánovat a zkoordinovat provádění stavby tak, aby se celou rekonstrukci podařilo zvládnout během dvou týdnů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od NEUHÄUSL HUNAL