Revitalizace parku a náměstí Krakov

Revitalizace parku a náměstí Krakov
Adresa: centrum Krakov, Bohnice, Praha, Česká republika
Investor:Městská část Praha 8
Soutěž:2016
Projekt:2016
Realizace:2018
Plocha pozemku:21000 m2
Náklady:30 000 000 CZK


Zahradní architekti: Jakub Finger, Miroslava Svorová - atelier Partero

Grafické řešení: COLMO

Statika: Vilém Silbrník, Michal Karásek - STA-CON
Reálná podoba vize výstavby sídlišť jako bydlení obklopené přírodou, přináší do současné podoby veřejných prostorů neuchopitelnost a nepřehlednost. Revitalizace parku a náměstí Krakov se snaží přinést plnohodnotnou alternativu života v blokovém městě i do středu sídliště Bohnice. Řešení, vzniklé na základě soutěže a komunikace s místními obyvateli, nabízí prostor pro všechny generace.
Území kolem kulturního domu je pomyslně děleno do tří hlavních částí, označených podle převládající funkce jako „náměstí“, „městský park“ a „park“. Tyto tři prostory do sebe volně přecházejí. Všechny tři části území jsou vzájemně propojeny kruhovými „ostrovy“ a výsadbou stromů. Díky revitalizaci byly odstraněny bariéry. Celé území tak tvoří jeden volně plynoucí, parkově upravený prostor. Přirozený sklon terénu je sjednocen červeným asfaltem. Na náměstí vznikl nový pavilon s kavárnou. Dřevostavbu přesahuje zelená eliptická střecha a vytváří tak zastínění a ochranu před deštěm. Rovná zpevněná plocha náměstí je připravena pro sezónní trhy, vánoční koncerty pod stromečkem nebo sousedská setkání. Náměstí je propojeno s terasou kulturního domu pobytovými schody, které mohou sloužit k posezení pod vzrostlými borovicemi nebo jako hlediště při pořádání kulturních akcí. Díky dřevěnému schodišti a novému bezbariérovému vstupu vznikla krátká pěší trasa z parku do horní části území.
V městském parku převládají travnaté a mlatové plochy určené k posezení, hře a odpočinku. Stávající stromy jsou doplněny o suchomilnou výsadbu blízkou okolní krajině. Součástí realizace je i práce s dešťovou vodou a její zachytávání ve městě. K tomu slouží travnaté poldery a soustavy zasakovacích studní, které se vypořádávají s nemožností zasakovat vody povrchově.
Vzhledem k použití přírodě blízkých řešení, chytrému nakládání s dešťovou vodou a druhové skladbě, bude prostor umožňovat ukázku ekologických přístupů k veřejnému prostoru. Může sloužit i pro vzdělávání a jako ukázka revitalizace centrální plochy sídliště.
Rusina Frei architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Rusina Frei architekti