Revitalizace bývalého letiště Tempelhof

Revitalizace bývalého letiště Tempelhof
"Více než před sto lety bylo letiště Tempelhof dějištěm historie létání a světové politiky. Dnes je prostor předmětem rozsáhlých plánovacích a urbanistických vizí, které představují Berlín jako město budoucnosti."
Regula Lüscher, senátorka pro Odbor rozvoje města Berlína

Slavné berlínské letiště Tempelhof bylo pro veřejnost uzavřeno v říjnu roku 2008. Namísto demolice přistávacích drah a velké půlkruhové budovy letištního terminálu, kterou Norman Foster popsal jako ‘matku všech letišť‘, dojde v rámci realizace k přeměně na velkou městskou zahradu. Mezinárodní soutěž, která probíhala od března do června roku 2010, měla za cíl najít nejvhodnější řešení pro transformaci bývalého dopravního centra do jedné z největších městských zahrad v Evropě. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 78 návrhů. Areál letiště o velikosti zhruba 400ha se tak v budoucnu stane novým parkem a místem setkání, zadání soutěže počítá i s novým využitím stávajících budov.
V soutěži zvítězilo sdružení dvou předních skotských ateliérů – GROSS.MAX. a Sutherland Hussey Architects. Sami autoři z GROSS.MAX. říkají, že tento projekt je pro ně vyvrcholením několikaleté úspěšné práce v Berlíně. Pro Sutherland Hussey Architects je tento projekt završením série vyhraných mezinárodních soutěží, díky nimž získali v posledních letech několik velkých zakázek, zejména v Číně.
Koncepce návrhu jednoznačně vychází z historie tohoto místa i jeho okolí a bere si za cíl zajistit kontinuální vývoj areálu v čase a prostoru. Přistávací dráhy se změní v pěší komunikace a sportoviště, volné travnaté plochy budou převedeny na různé formy vegetace – pobytové trávníky, luční společenstva či trvalkové výsadby. Realizace konceptu by se měla stát jakýmsi katalyzátorem pro vznik krajinářského parku. Samotná realizace je rozdělena do tří fází v rámci mezinárodních výstav IGA (Internationale Gartenbauausstellung – mezinárodní zahradnická přehlídka, která se koná pokaždé v jiném městě – realizace trvá i několik let dopředu).
John Ruskin, proslulý kritik umění romantismu 19. století mluví o prvcích moderní krajiny, mezi kterými uvádí mj. tzv. ‘službu mraků‘. Je to právě ten obrovský pocit otevřenosti a svobody, který je pro Tempelhof naprosto jedinečný – 360° diorama, skutečné ‘Nebe nad Berlínem‘.
Výsledný projekt má být radikální vizí do budoucna – je zde patrná snaha o změnu v myšlení ekonomické, společenské, kulturní i politické sféry ve prospěch alternativních pohonných jednotek. Velkou roli zde hraje sluneční energie a biodiverzita rostlin i živočichů – velké plochy budou částečně ponechány samovolnému vývoji kvůli ochraně volně žijících ptáků a jiných druhů živočichů. Tempelhof se má stát také společenským prostorem, který zásobuje přilehlé čtvrti energií z obnovitelných zdrojů a zároveň realizuje cíle německé vlády na snížení emisí CO2. Oblast se tak stane inkubátorem energie pro své bezprostřední okolí.
Předpokládaná cena projektu je zhruba 61,5 milionu eur. Jeho dokončení je plánováno na rok 2017 a samotné otevření má být spojeno s mezinárodním zahradnickým festivalem IGA.
překlad: 4th-dim / Klára Stachová, Andrea Honejsková, Jakub Hepp
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od GROSS.MAX landscape architects Sutherland Hussey Architects