Řešení prostoru hlavního vstupu do ZOO

Řešení prostoru hlavního vstupu do ZOO
Adresa: U Trojského zámku 120/3, Troja, Praha, Česká republika
Investor:ZOO Praha
Projekt:2001-02
Ročník:2002
Zastavěná plocha:2050 m2
Obestavěná plocha:350 m3


Autor chodníku a potisku zastřešení: ak. mal. Michal Cihlář

Rekonstrukce vstupního objektu a nástupních ploch je druhou etapou širší úlohy řešení předprostoru ZOO směrem k ulici U trojského zámku.
Celkové řešení zahrnuje nové objekty vstupu a východu ze ZOO, dále komunikační řešení celého předprostoru se stanicí MHD, včetně oplocení, chodníků a drobných objektů.
Prostor vstupu a východu byl od doby vzniku ZOO situován v jednom místě. Vstup a východ z ulice U trojského zámku byl umístěn v relativně stísněném prostoru vedle hlavního administrativního objektu po přístupovém sjízdném chodníku. V tomto prostoru byly soustředěny všechny funkce související se vstupem a východem ze ZOO tj. provoz pokladen, vstup pro zaměstnance, informační centrum, prodej suvenýrů, úschova zavazadel, WC a zázemí hlídací služby. Všechny tyto činnosti se vzájemně omezovaly a ztěžovaly optimální fungování vstupu a východu. V době návštěvních špiček pak docházelo k vytváření dlouhých front.
Celý problém byl řešen ve dvou etapách. V první fázi došlo ke zřízení nového hlavního východu ze ZOO, který byl umístěn cca 70 m jižně v místě neudržované zeleně. Ve druhé fázi pak došlo k úpravě obratiště MHD, pěších komunikací a k vybudování nového vstupního objektu.
Původním záměrem investora byla rekonstrukce stávajícího technicky i esteticky nevyhovujícího objektu. Stavebně technický průzkum prokázal nevhodnost zachování stávajícího objektu včetně zastřešení. Proto byl celý objekt demolován a nahrazen novým, který byl navržen ve stejném objemu jako původní s novým dispozičním a architektonickým řešením daným prostorovými možnostmi.
Prostor mezi novým objektem vstupu a stávající administrativní budovou byl nově zastřešen. Nosnou konstrukci zastřešení tvoří ocelové tenkostěnné nosníky, na které je podvěšena skleněná konstrukce z čirého kaleného skla. Na skle je aplikována plotrovaná folie s organickými motivy dle návrhu Michala Cihláře.
Ve vstupním objektu jsou umístěny pokladny, informační centrum, zázemí ostrahy a veřejné WC. Prostory informačního centra jsou maximálně prosklené. Umožňují tak vizuální propojení s prostorem vstupu a v průhledu otevřeném do svahu i maximální kontakt s exteriérovou zelení.
Pochozí plochy chodníků jsou z žulové štípané dlažby. Před vstupní branou jsou v ní v pravidelném rastru rozmístěné atypické dlaždice provedené v pískovaném teracu s bronzovými středy s otisky zvířecích stop dle návrhu Michala Cihláře.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Atelier ANTA