Rekreační chata na Lipně

Rekreační chata na Lipně
Pozemek stavby se nachází v rekreační lokalitě Šumavy u vodní nádrže Lipno. Na pozemku projektu stála typová dřevěná rekreační chata ze 70. let 20. století, která je nahrazena novostavbou s komfortním zázemím pro provozování horských sportů v každém ročním období. Stavba svým umístěním navazuje na rozvolněný urbanismus zástavby ve svém sousedství a respektuje výškové poměry v území. Pozemek je odcloněn vzrostlou zelení od regionální železniční trati, která prochází územím severovýchodně. Za tratí se jihovýchodně otevírá užší část vodní nádrže Lipno, resp. ústí řeky Vltavy.

Tvarosloví domu čerpá z několika principů šumavské architektury: obdélníkový půdorys, kompaktní tvar, orientace po vrstevnici, vytvoření krytého zápraží, výraznější artikulace štítu (předsazení). Stavba je jednopodlažní s podkrovím. Výškové zarovnání okapní roviny s nadpražím oken a dveří na jedné horizontální linii je soudobou interpretací římsy.

Výhled na Lipno, v pozadí s vrcholy Smrčiny a Hraničníku, se stává středobodem projektu. Obytný prostor domu – světnice – se soustředí kolem dominantního štítového čtvercového okna směřujícího na Lipno. Ostatní okna mají přímý výhled do lesa. Les je v interiéru přítomný také materiálem, vůní, barvou. V přízemí je navržen jeden malý pokoj, koupelna, prádelna, malá sauna a místnost pro uložení sportovního a technického vybavení. Podkroví skrývá koupelnu, komoru a dvě ložnice s kruhovým oknem ve štítu, rámujícím další vrcholy v okolí.

Tři strany domu lemuje dřevěná terasa, která podle své proměnlivé šířky vytváří, spolu s výrazným přesahem střechy, prostor pro různé využití (posezení na slunci a ve stínu, odpočívárna sauny, uložení dřeva a kol).

Objekt je navržen jako dřevostavba z CLT panelů pohledových v interiéru. Skladba je difuzně otevřená s provětrávanou fasádou. Obklad fasády tvoří svislé modřínové profily, okna jsou doplněna integrovanými posuvnými okenicemi, střecha je plechová falcovaná. Stavbu dodala rodinná firma 3AE, která kromě kvalitního provedení zajistila, v úzké spolupráci s autorkou, dotažení autorských prvků do posledního detailu. Sdílené hodnoty, smysl pro detail a láska k přírodnímu materiálu, rezonují hotovou stavbou.
0 komentářů
přidat komentář