Rekreační areál Hřebíkárna

Rekreační areál Hřebíkárna
Adresa: Bezručova 5877, Chomutov, Česká republika
Investor:Vodohospodářská stavební s.r.o.
Projekt:2009-11
Realizace:2010-12
Zastavěná plocha:1960 m2
Obestavěný prostor:10880 m3


foto: Ondřej Hilský
Rekreační areál Hřebíkárna je situován v jedinečném prostředí Bezručova údolí, v dramatické konfiguraci skalnaté stráně, řeky Chomutovky a přilehlého rybníku. Je výchozím bodem pro vycházky po okolí, pro poznávání Krušných hor.
Název Hřebíkárna je pro tuto lokalitu zažitý a odráží skutečnost, že v tomto místě stávala továrna na hřebíky, kterou zde vybudoval v roce 1884 Franz Heeg. Už tehdy nabíral turistický potenciál na intenzitě, proto zde později postavil i hostinec s prostorným tanečním sálem i posezením v zahradě, který stál vedle současného objektu kavárny směrem k Chomutovu.
Současný areál navazuje na hoteliérskou tradici Franze Heega. Rekreační centrum, jehož výstavba byla započata v roce 2010, se skládá ze dvou hlavních objektů. Menší objekt je rekonstruovaná stavba správy lesů, ve kterém je umístěna kavárna, dětský koutek a apartmány vyššího standardu. Tato stavba nebyla zásadně měněna, nové jsou stropy a proporce oken. Druhý, větší objekt je novostavbou, ve které najdeme restauraci, tělocvičnu a technické zázemí objektu, v patře saunu a 13 pokojů. Linearita stavby je dána její polohou v rámci Bezručova údolí, je jakýmsi pokračováním tohoto přírodního útvaru. Horizontální stavba by svým klidným charakterem měla toto kvalitní prostředí pokorně doplňovat, nikoli mu konkurovat.
Hmota penzionu je dále akcentována svým zalomením, které vychází z tvaru pozemku a které zároveň jasně vymezuje veřejný prostor před restaurací. Vzhledem k požadavku parkovacích stání a nutnosti využití pozemku pro příjezd k sousedícímu objektu, je budova odsazena od severní hranice parcely tak, aby zde mohla být vedena průjezdná komunikace a umístěna parkovací stání. Tímto řešením je docíleno, že jsou zaparkované vozy skryty, neruší tak veřejný prostor před budovou. Novostavba se snaží být jednoznačně čitelná ve svém výrazu a dávat najevo svoje vnitřní členění. Při vstupu do areálu se v rámci výrazného horizontálně pojatého průčelí uplatňuje průsvitná prosklená stěna tělocvičny, která svým natočením navádí návštěvníka směrem k recepci. Restaurace, umístěná v sousedství recepce, se otevírá do prostranství se zahradním posezením a dětským hřištěm. Obytná část a sauna je přístupná dvěma vertikálními jádry a přes zastřešené pavlače.
Novostavba je po konstrukční stránce tvořena montovaným železobetonovým skeletem s plynosilikátovými vyzdívkami a polomontovanými filigránovými stropy. Obvodové stěny jsou z podstatné části tvořeny větraným sendvičovým pláštěm, na pavlači je zdivo opatřeno kontaktním zateplovacím systémem. Pro svůj plášť využívá budova tradičního materiálu při zachování současného tvarosloví. Použití smrkového šindelu pro opláštění stavby bylo ovlivněno přírodním a klimatickým kontextem stavby a dále jeho schopností důstojně stárnout spolu se stavbou. Rámy oken jsou také dřevěné, prosklená fasáda tělocvičny je tvořena skleněnými tvárnicemi (copilit). Stavba používá jednoduché detaily, záměrně se vyhýbá ekonomicky náročným řešením.
V dohledné budoucnosti se počítá s napojením areálu na stávající cyklostezku pomocí lávky v severozápadní části pozemku.
8 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Jo
Pavel Nasadil
16.05.13 08:50
super
Natalia Ctvrtnickova
16.05.13 10:08
Jo!! Ano!! Áno!! :)
Miroslav Ričovský
16.05.13 10:14
pekna prace
v_t
16.05.13 07:52
Vydarená zmena!
Martin Laho
17.05.13 11:53
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od PO architekti