Rekonverze haly na sídlo firmy

Rekonverze haly na sídlo firmy
Spolupráce:Ondřej Patsch, Kamil Kubálek
Adresa: Bílanská, Kroměříž, Česká republika
Projekt:2017-19
Realizace:2019-20
Užitná plocha:1330 m2
Zastavěná plocha:535 m2


Popis charakteru zástavby
Jedná se o rekonverzi halového objektu v Kroměříži na sídlo firmy s kancelářemi a provozním zázemím a úpravu navazujících ploch areálu. Objekt se nachází v okrajové průmyslové části města na rovinatém pozemku. S areálem na východní straně a přes komunikaci na straně severní sousedí zástavba přízemních rodinných domů, na západní straně s areálem sousedí třípodlažní bytový dům zastřešený valbovou střechou. Původně objekt fungoval jako hala pro zpracování kůže.

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Při návrhu úprav objektu byl kladen důraz na členění a propojení vnitřního prostoru umožňující vytvořit přehledné a příjemné pracovní prostředí. Tohoto je dosaženo vytvořením atria s centrálním schodištěm propojujícím obě podlaží a prosklením kanceláří směrem do atria. Nově je řešen hlavní vstup do budovy od přilehlé plochy parkoviště na severovýchodní fasádě. Vstup je řešen jako lehce předsunutý vstupní portál se schodištěm vyrovnávajícím úroveň terénu a podlahy. Výrazným prvkem domu je úprava fasády. Záměr byl takový, aby fasáda svým členěním a materiálovým řešením korespondovala s funkční náplní společnosti. Společnost se zabývá elektroinstalacemi, byly tedy voleny materiály a výraz blízký k tomuto oboru. Fasáda je ve své hlavní části navržena s kovovým opláštěním z tahokovu a stávající okenní otvory jsou meziokenními sloupky propojeny do nepravidelných uskupení korespondující s vnitřní dispozicí. Tato kombinace je doplněna výrazným kontrastním prvkem v podobě barvy v modrém firemním odstínu použité na portálu hlavního vstupu, dále na fasádě převýšeného tělesa stávajícího výtahu a vybíhající části na jihovýchodní straně.

Zpevněné plochy
V okolí budovy je původně jednolitá asfaltová plocha rozčleněna pomocí zadlážděných parkovacích stání a ostrůvků zeleně vymezující pojížděnou plochu. V jihovýchodní části pozemku se obslužná komunikace větví a umožňuje tak přístup do budovy a ke stávajícímu skladovému přístřešku. Veškeré křivky a trasy zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby zajistili co nejpohodlnější obslužnost budovy. Zbylé plochy kolem budovy a ve zbytku pozemku jsou řešeny jako zatravněné s doplněním o stromy a keře.

Interiér
Interiér je navržen s důrazem na propojení vnitřního prostoru. Výrazným prvkem interiéru je atrium se schodištěm v centrální části. Na atrium navazuje hmota s hygienickým zázemím v modré firemní barvě. Otevřený centrální prostor je s kancelářemi po obvodu propojen skleněnými příčkami. Nábytek je zvolen v kombinaci bílé a antracitové barvy.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ASET studio