Rekonstrukce venkovského bydlení v Lánech

Rekonstrukce venkovského bydlení v Lánech
Adresa: Lesní 20, Lány, Česká republika
Projekt:2013-14
Realizace:2015-16
Užitná plocha:174 m2
Zastavěná plocha:97 m2
Plocha pozemku:795 m2


foto: Tomáš Dittrich
O k o l n o s t i

Zadáním bylo navrhnout koncept celkové rekonstrukce příměstského domu v Lánech pro víkendové bydlení.
Dům se nachází v okrajové poloze obce. Ulici tvoří řada rodinných domů a hrana lesa. Okolní zástavba (původně snad výstavba jednotného řádu, 40./50.léta) je charakteristická vrstvením různých přístaveb a nástaveb k původním domkům, jejichž hmota je v mnoha případech již zcela zastřena. Náš dům byl téměř v původní podobě, z tohoto úhlu pohledu tedy výjimečný.
Jednoduchý domek se sedlovou střechou, zvýšeným přízemím a polosuterénem. Obytné podlaží bylo rozděleno střední nosnou zdí do dvou traktů, jižního obytného a severního servisního, k němuž ale přiléhala hlavní část zahrady. Dům byl tak do zahrady téměř uzavřen, otočen zády. Před hlavním vstupem bylo novější nehezké zádveří s toaletou a komorou, ze kterého se krkolomně vstupovalo přes dvě mezipodesty do hlavního obytného podlaží. V podkroví byl malý pokoj a půda. Dům měl malá okna a ponuré pokoje.
Požadavkem investora bylo prověřit možnosti přístavby pro zvýšení kapacity domu a vytvořit k tomu odpovídající vnitřní dispozici ve starém domě. Vzhled domu ponechat v co nejvíce původním duchu, interiéry v retro stylu.

N á v r h

V kontextu divokých rekonstrukcí okolní zástavby jsme se rozhodli maximálně zachovat hlavní objem domu v jeho původní „domečkovité“ formě a v jeho původním objemu ho i maximálně využít.. Se základní hmotou se dále pracovalo jen na úrovni úprav vnitřní dispozice a okenních otvorů. Obytné podkroví jsme navrhli ve stávajícím objemu, bez vikýřů, s prosvětlením pouze v rovině střechy. Jedinou přístavbou se stala nová dřevěná veranda/letní vstup přimknutá k zahradnímu průčelí.
Původní nevyhovující zádveří bylo zbouráno. Vstup do domu byl přemístěn do pozice původní koupelny, což umožnilo vstoupit rovnou do úrovně zvýšeného přízemí. V přízemí byla po vybourání příček ponechána pouze střední nosná zeď a schodiště, čímž se umožnilo rovnoměrnější rozmístění pobytových prostor v domě a propojení s hlavní zahradou. V severním traktu domu vznikla obytná kuchyně se vstupem na verandu, v jižním pokoj/ložnice s velkou koupelnou. V podkroví se odstranili příčky původního pokoje a bylo ponecháno jako jeden otevřený prostor.
Díky změně dispozice vstoupily do fasád nové otvory, byly zrevidovány a lokálně upraveny původní okenní otvory. V jižní fasádě bylo vybouráno pásové okno na celou šířku objektu pro více slunce a kontaktu s lesem přes ulici. Podkroví je na sever prosvětleno pásem velkých střešních oken, otevírajících prostor do zahrady a výhledům na lánský horizont.
Blízkost lesa a dva staré smrky v předzahrádce jsou pro místo kde dům stojí signifikantní. Chtěli jsme, aby dům přijal barvu lesa, fasáda je tedy tmavě šedo hnědá.
Výškový rozdíl mezi vstupy do hlavního obytného podlaží a úrovní zahrady je řešen pomocí terénních valů/kopců zpevněných lomovým kamenem.
Při rekonstrukci byly používány materiály a řemeslné zpracování odpovídající kontextu původního domu, tedy klasické stavitelské materiály – cihla, omítka, kámen, dřevo, keramika.
V návrzích interiéru jsme chtěli jednoduchost, venkovskou prostotu a funkčnost. Kromě židlí jsme navrhovali téměř veškerý dřevěný nábytek.
Kamila Holubcová, kaa-studio, 11/1/2017
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Obývák v patře
krajos@seznam.cz
19.01.17 09:19
náááádhera!
Daniela Klikarová
19.01.17 09:46
Dotaz
Lukas
19.12.17 06:01
Hodně hezké
Vlado Hrivňák
20.12.17 08:59
zobrazit všechny komentáře