Oprava a obnova areálu kúpeľov Zelená žaba

Oprava a obnova areálu kúpeľov Zelená žaba
Adresa: Ulica 17. novembra 297/15, Trenčianské Teplice, Slovensko
Investor:Kúpele zelená žaba s.r.o.
Projekt:2008-11
Realizace:10.2014 - 07.2015
Užitná plocha:1220 m2
Plocha pozemku:18960 m2
Náklady:10 000 000 Euro


Projektant: MIKO – projekčná kancelária s.r.o
Návrh sadových úprav: Ing. Ján Makovička – FLORSTYL, s. r. o
Generálny dodávateľ: Združenie DSC a.s., Strabag Pozemné a inžinierské staviteľstvo s.r.o.
Architektonicko stavebný popis
Komplex termálneho kúpaliska je organicky stvárnená zrelá funkcionalistická architektúra s citlivým vzťahom k okolitej prírode. Je to jedno z najlepších diel architekta. Postavili ho v druhej polovici tridsiatych rokov, v čase rozmachu termálnych kúpeľov Trenčianske Teplice, na južnom svahu nad kúpeľným mestečkom. Bohuslav Fuchs pri tomto projekte venoval veľkú pozornosť obohateniu dovtedy dosť strohého sveta funkcionalistických tvarov a podarilo sa mu čistými a výtvarne ušľachtilými prostriedkami vytvoriť dielo funkcionálne prehľadné a pritom organicky tvarované v súlade s okolitou prírodou. Bohatá farebnosť a výber materiálov zdôrazňujú architektonickú bohatosť objektu kúpaliska. Konštrukcia stavieb je subtílna a pritom plne funkčná. Kúpalisko patrí medzi najlepšie diela neskorého funkcionalizmu vo vtedajšom Československu a pre samého architekta to bolo jedno z dvojice jeho najmilších diel. 
/register modernej arch. Slovenska/

Areál kúpaliska vznikol vyrovnaním svažitého terénu do štyroch terás. Pričom na prvých dvoch terasách od vrchu sa nachádza hlavná budova kúpaliska s bazénom, na severozápadnej strane s plochou bývalej kolkárne. Tretia terasa zaberá najrozsiahlejšiu plochu a je určená predovšetkým pre slnenie návštevníkov, na jej ploche sa nachádza niekoľko menších objektov, predovšetkým je to objekt detského bazéna s priestorom pre prvú pomoc a sklad, ďalej sú to vonkajšie sprchy a neskôr pristavaný objekt rozvodne sietí. Bazén samotný vznikol zahĺbením a úpravou svahu bývalého kameňolomu. Pôvodne architekt zachoval skalnaté bralo tvoriace severný okraj bazéna, neskôr bolo spevnené oporným kyklopským murivom.

Konštrukčné riešenie
Kúpalisko Zelená žaba je kombináciou rôznych konštrukcií od moderných riešení ako železobetónová konštrukcia, ktorá je z časti skeletová nesená kruhovými stĺpmi a z časti je nesená stenami zo železobetónu. Vrchné podlažie je z časti z dreveného nosného systému. Zaujímavé je riešenie "štíhlych" terás. tieto sa zužujú smerom k okrajom a dávajú stavbe pocit vzdušnosti a jemnosti. Budovy sú zakladané na skalnom podloží a "zelené" terasy sú tvorené násypmi. Netypické je aj materiálové riešenie fasád. Od oporných múrov na teréne (tvorené kyklopským murivom) cez hrubozrné omietky (brizolit), ľahkú oceľovo azbesto-cementovú fasádu 1 a 2 NP až po dreveno sklenú výsuvnú fasádu 3.NP. Bazén je železobetónový a čiastočne zasekaný do skaly. So 17timi oknami priamo v telese bazéna, ktoré slúžili na osvetlenie vodnej plochy reflektormi z obslužných a technických miestností. Povrchy na teréne a pri bazéne tvoria betónové dlaždice, liate na mieste medzi drevené dosky. Povrch bol ručne zahladený (rozmer cca 1500 x 1500) ostatné terasy 2/3 NP boli tvorené terazzovou dlažbou 330 x 330 mm.

Obnova / rekonštrukcia
Projekt rekonštrukcie Zelenej žaby začal štúdiou v roku 2008 a následne pokračoval zložitým procesom schvaľovania investorom a pamiatkovým úradom. Mgr. Petrom Szalayom PhD vypracoval aj inventarizáciu hodnotových prvkov a detailov. Tento materiál bol podkladom k vypracovaniu projektu.

Nový areál kúpaliska je tvorený viacerými objektmi:
Hlavná budova (pôvodný objekt - rekonštrukcia) vstup, predajňa lístkov, šatne, masáže, vináreň,  prezliekacie kabíny, kuchyňa, reštaurácia
Bazén teleso (pôvodný objekt - rekonštrukcia) bazéna (vložený nový nerez. bazén do pôvodného železobetónového telesa), technológia
VIP (nový objekt) zóna terasa, whirpool (8 osôb), bazén (14 osôb)
Detský bazén (pôvodný objekt - rekonštrukcia) bazén (vložený nový nerez. bazén do pôvodného železobetónového telesa), WC, plavčík, ošetrovňa, technológia, whirpool
Kolkáreň (nový objekt na mieste pôvodného recepcia nezachovaného) dve bowlingové exteriérové dráhy, WC, bufet,
Saunový svet (nový objekt) sauna (5x), odpočiváreň, šatne, whirpool, technológia
Skalka a vychádzkový okruh (nový objekt na mieste pôvodného recepcia nezachovaného) vodopád, sadové úpravy
Multifunkčné ihrisko

Konštrukčné riešenie
Keďže funkcia kúpaliska sa prehodnotila z letnej prevádzky na celoročnú (reštaurácia, šatne, saunový svet, atď.) a tým vznikli mnohé zložité detaily a kompromisy medzi pamiatkovou obnovou a "novou" funkčnosťou.
Najzložitejšie bolo zateplenie budovy, v mnohých miestach minimálne (50mm). Na štíhlych terasách, ktoré sa ku krajom zužujú, bolo použité zateplenie, ktoré sa taktiež ku krajom zužuje až do stratena. Zaujímavým a náročným riešením sú napr. stĺpy (ktoré sa dotýkajú interiéru) bolo im treba prerušiť tepelný most. Sú obložené alutermo-fóliou hrubou 20mm a povrch je oplechovaný a nastriekaný do pôvodnej "RAL". Terasa nad 1.PP je zateplená tzv. vákuovými panelmi hrúbky 20 a 30 mm, kvôli dodržaniu hrúbky pôvodnej terasy.
Na spodných terasách (1.PP, 1.NP) sa nachádzala pôvodná betónová dlažba (viď odstavec - architektonicko stavebný opis), ktorú bolo treba asanovať a nahradiť ju novou. Kvôli hrúbkam terás, montáži, spádovanou atď, nebolo možné použiť veľkoplošné "moderné" betónové dlažby. Povrch sa tvoril kombináciou pôvodnej a novej (modernej) technológie. Povrch je z liateho betónu, ktorý je zahladený hladičkami a následne rezaný, na požadované delenie. Kvôli protišmykovosti je do betónu ručne otlačený vzor, mosadzným valcom (rozmer valca cca 200mm). Týmto vznikol povrch, ktorý v maximálnej možnej miere imituje pôvodný. Táto metóda je použitá na všetky betónové plochy v areáli.
Rekonštrukcia bola náročná nie len kvôli hore uvedeným detailom, ale množstvom technológií, ktoré bolo potrebné v objekte umiestniť. Bolo vytvorených mnoho nových technických miestností a inštalačných kanálov, ktoré bolo nutné v maximálnej možnej miere "schovať", aby sa nenarušil vzhľad budovy. Mnohé sú zapustené v zemi, pod budovou, v skale, ktorá je za budovou, atď.
Náročné bolo aj vybudovanie tzv. VIP zóny, ktorá je doslova zasekaná v skale nad bazénom. Podobne, ako pri budovaní pôvodného bazéna (1936), bolo treba odťažiť veľkú časť skalného brala, aby vznikla terasa, s dvomi bazénmi a technológiou pod touto terasou. Keďže je skala tvorená prevažne z väčšiny dolomitom, ktorý extrémne zvetráva, bolo (podobne ako v minulosti) potrebné vybudovať oporný múr a zasieťovať časť skaly za VIP zónou proti padajúcim úlomkom.

Technológia
Areál mal v čase pred rekonštrukciou nedostatočné, a z veľkej časti nefunkčné napojenia (elektro, voda, kanalizácia). Bolo nevyhnutné vybudovať nové elektrické prípojky a trafostanicu.
Kúpalisko využíva aj tepelné plynové čerpadlá, ktoré pomáhajú optimalizovať spotrebu energie, hlavne pri ohreve bazénov, ako aj jednotlivých objektov.
V hlavnom objekte je predpríprava na kogeneračnú jednotku, ale tá sa z rozličných dôvodov zatiaľ nenainštalovala.
Ďalej tu vznikol aj separátor odpadových vôd a samostatná automatická tlaková stanica, ktorá čerpá vodu z miestneho rozvodu do areálu Zelená žaba.

Záver
Zelená žaba bola známym kúpaliskom, ktoré desaťročia lákalo davy návštevníkov. Neskôr bolo zatvorené a začalo chátrať. Roky trvala snaha o jeho oživenie a v roku 2015 bolo opäť otvorené. Toto významné funkcionalistické dielo brnianskeho architekta Bohuslava Fuchsa sa podarilo zrekonštruovať pod dohľadom pamiatkarov na moderný areál, čím vznikol na Slovensku jedinečný objekt spájajúci predvojnovú architektúru, silu prírody a revolučné technológie.
Rozhodli sme sa preskúmať a obnoviť pôvodné vychádzkové trasy v lese a miesta na oddych či vyhliadky nad celým kúpaliskom, ktoré boli navrhnuté v členitom a zaujímavom teréne.
Sme veľmi radi, že v kooperácii s investorom môže vyniknúť pôvodný duch Kúpaliska Zelená Žaba, duch ktorý chýba niektorým novovzniknutým kúpaliskám a areálom (aquaparkom). Taktiež sme poctení, že sa môžeme podieľať na tvorbe histórie tak významného diela pre slovenskú či svetovú architektúru.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
... Gratuluji, dámy a pánové,...
šakal
01.04.19 12:22
Pěkně.
Vích
01.04.19 10:28
Nádhera!
Eva
04.04.19 09:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Cubedesign