Rekonstrukce rodinného domu v Břeclavi

Rekonstrukce rodinného domu v Břeclavi
Projekt:2002-03
Realizace:2003-06
Užitná plocha:521 m2
Zastavěná plocha:325 m2
Obestavěný prostor:2273 m3


Dům leží na okraji obytné části města Břeclavi, která přechází do volné rovinaté krajiny. Stavebník se rozhodl původní částečně obytný dům přestavět.
Vysoká sedlová střecha s členěným štítem a detaily dalších štítových dělících stěn a vikýřů určuje charakteristický vzhled budovy, která byla postavena na počátku 20. století jako zemědělská technická stavba. Na budově byly použity pro lokalitu typické lícové keramické cihly vyráběné v místní keramičce. Vnitřní prostorové uspořádání stavby s valenými cihelnými klenbami ukládanými do ocelových válcovaných nosníků podporovaných litinovými sloupy a obvodovým zdivem bylo výhodné pro původní využití.
Postupem času byla budova vnitřně přestavěna, v části byl po roce 1948 vybudován byt (volné prostory byly zabrány nově vzniklým JZD k chovu skotu).
Půdorysně obdélníkový tvar objektu rozměru 9,9 x 32,8 m je ze tří stran orientován do přilehlé zahrady, přičemž čtvrtou stranu tvoří společná hranice se sousední nemovitostí. Pozemek z volných stran obklopují zemědělské plochy.
Prostorový plán domu je ovlivněn jeho orientací ke světovým stranám, jeho polohou v zahradě a základním nosným systémem, který tvoří obvodové zděné sendvičové zdivo a cihelné klenuté stropy.
Obytná část je orientována na jihozápadní a severozápadní průčelí s vazbou na rozlehlou zahradu, hygienické zázemí na odvrácenou východní stranu. Vstupní hala propojuje obytnou společenskou část domu s ložnicemi. Pokoj hosta se samostatným hygienickým zařízením je navržen tak, aby mohl v případě potřeby v budoucnu sloužit jako samostatná malá obytná jednotka.
Zázemí domu tvoří dvojgaráž s úložným prostorem na kola, dílna a sklad zeleniny a ovoce. Půdní prostor propojený s přízemím původním kruhovým schodištěm není funkčně využíván.
Jihozápadní a severozápadní fasáda je otevřena slunci a pohledům do zahrady. Snahou bylo vytvořit příjemnou obytnou atmosféru. Prosklená průčelí do zahrady přirozeně cloní původní vzrostlá zeleň. Původně navržené dřevěné venkovní okenice nebyly provedeny.
Celkové řešení je založeno na ponechání charakteristických architektonických prvků průčelí domu, jejich opravě či doplnění chybějících částí a na soudobém detailu nově vkládaných prvků. V místech, kde to bylo možné, byly zachovány klenuté prostory s litinovými stojkami. Fasády byly upraveny v duchu celku - zachovalé lícové zdivo bylo očištěno, případně poškozené detaily byly doplněny.
Výplně otvorů jsou dřevěné s izolačním zasklením, v interierech na ně navazují dubové masivní podlahy, dřevěné výplně otvorů a vestavěný nábytek ve světlé dýze.
Podélné nosné zdivo tl. 600 mm je převážně z plných cihel, místy s vnitřní vrstvou kameniva a suti. Vnitřní nenosné konstrukce jsou z plných nebo dutých cihel. Hlavním sanačním zásahem bylo podřezání obvodového a vnitřního nosného zdiva v úrovni vodorovné hydroizolace a vybourání vnitřního nenosného a staticky narušeného zdiva. Zdrojem vlhkosti obvodového zdiva byla zejména srážková voda pronikající do zeminy kolem objektu a odtud do základů. Pronikání této vlhkosti do podzákladí se minimalizovalo odvedením srážkové vody ze střechy svody s napojením na kanalizaci a provedením okapového chodníku okolo objektu.

Svislé obvodové zdivo má vnější stranu v kombinaci soklu a pilastrů z lícového cihelného zdiva, výplňové plochy jsou ustoupené z vnějšího líce cca 40mm a jsou omítané. Pro zachování charakteru stávajícího architektonického detailu průčelí nebyl navržen venkovní zateplovací systém. Nově provedené omítky jsou dvouvrstvé s odsazením do pilastrů z lícových cihel.
Konstrukce krovu byla v části, kde bylo nutné vybudovat štítovou dělící stěnu k sousedovi, upravena vybudováním nové plné vazby a v této části byla také položena nová střešní pálená krytina. Byla provedena sanace poškozených a napadených částí krovu. Při vyzdívání nové dělící štítové stěny byl proveden obdobný tvar nadezdívky jako u ostatních dělících zdí.
Klempířské výrobky jsou z titanzinkového plechu. Zámečnické výrobky jsou s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním.
V domě je realizován dvojí rozvod vody - pitné z veřejného vodovodu a užitkové ze studny na pozemku.
Vytápění je teplovodní s kondenzačním plynovým kotlem, s deskovými otopnými tělesy, podlahovým konvektorem a topnými žebříky. Garážový a skladový prostor není vytápěn.
Přístup na pozemek je možný pouze ze západní strany, kde byla v oplocení navržena vstupní branka a vjezd s napojením na ukončenou obslužnou komunikaci. Příjezdová cesta k domu přes zahradu bude mlatová, v bezprostřední blízkosti domu betonová.
S ohledem na značnou rozlehlost a devastaci stavební podstaty původního domu plného různých technických prvků bylo jedním z hlavních požadavků nových majitelů objektu ekonomické hledisko přestavby a rekonstrukce. Tato podmínka byla velmi svazující, ovlivnila navržené řešení a díky vlastnímu nasazení stavebníka jí bylo uspokojivě dosaženo.


Spolupráce: Ing. arch. Magdalena Hledíková, Ing. Jitka Putnová
Užitková plocha: přízemí 252 m², půda 269 m²
Obestavěný prostor: obytná část 1 623 m³, půda 650 m³
Energetická náročnost stavby: 35 MWh/rok
9 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
bravo
Pol
16.01.08 06:56
Strašné
16.01.08 06:38
.
filip medek
17.01.08 09:10
necitlivé, ale
pavel
17.01.08 09:10
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Zdeňka Vydrová