Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky

Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky
Kašna:akad. soch. Jiří Plieštik
Adresa: Náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou, Česká republika
Realizace:duben 2015
Náklady:22 000 000 CZK


Foto: Bořivoj Čapák
V návrhu byl kladen důraz na kompaktnost řešení - to znamená, že centrální plocha náměstí má jasný nekomplikovaný tvar vycházející z klasických městotvorných kompozic a měřítek. S ohledem na historický význam tohoto prostoru byla dlažba všech ploch řešeného území navržena z přírodních materiálů. Jedná se především o použití stávající štípané žulové dlažby, doplněné o žulovou dlažbu novou vybíranou přednostně z místních lomů. Materiály mobiliáře náměstí jsou zvoleny klasicky, ať už jsou to lavičky, patníky se znakem města, stojany na kola, litinové mříže ke stromům nebo odpadkové koše.

Hlavní plocha náměstí zachovává výškové dělení na dvě úrovně spojené vyrovnávacími liniovými žulovými stupni. Ty se v jižní části postupně vytrácejí a umožňují bezbariérové propojení obou ploch. V horní úrovni mezi budovou staré radnice a barokním morovým sloupem je vytvořena klidová zóna. Barokní morový sloup z roku 1706 od Jakuba Steinhubla je důležitým prvkem paměti místa. Vnímáme jej jako nejdůležitější kompoziční prvek náměstí. Proto jsme v jeho ose umístili časovou osu města. Jedná se o linii řezané deskové žulové dlažby pravidelně traktované bronzovými deskami zapuštěnými do dlažby. Tyto desky obsahují základní časové mezníky ve vývoji města. Celá terasa pak slouží především jako pobytové místo s lavičkami a lavicemi dělícími schodiště, vyrovnávající obě úrovně náměstí. U kamenných lavic, opatřených dřevěnými sedáky a vlastním osvětlením jsou navrženy malokorunné kvetoucí stromy. Plocha je vydlážděna štípanou žulovou mozaikou a je zde rovněž umístěno pítko a informační panel s východištěm turistických cest. Spodní část náměstí je koncipovaná tak, aby umožňovala pořádání nejrůznějších společenských akcí a setkání. Plocha je vydlážděna ze štípané žulové kostky drobné skládané jako kroužková dlažba. V příčném směru je členěna pomocí pruhů z řezané deskové žuly okrového odstínu. K pobytovým účelům slouží zejména prostor kolem kašny, kruhová lavice kolem stávající lípy a lavičky podél záhonu s okrasnou zelení. Nová kašna, byla umístěna přibližně v prostoru, kde se nacházel původní nevyhovující vodní prvek. Kašna má formu výtvarně pojednané kamenné mísy.

Navrhovaná koncepce řešení zeleně zachovala výsadby stříhaných lip v severozápadní a jihozápadní části náměstí a vhodně je doplnila novými výsadbami. V jihovýchodní a severovýchodní části území, podél hlavní silnice, je navrženo stromořadí volně rostoucích lip. Na náměstí je zachována věkovitá solitérní lípa, pod níž je vytvořeno posezení na kruhové lavici s dřevěným sedákem. Celkem bylo zachráněno 20 původních stromů, vysázeno 38 nových, bylo položeno 1680 m2 trávníkových ploch a 120 m keřů.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
náklady?
misiska
13.01.16 10:44
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od RAW