Rekonstrukce poslucháren FS ČVUT

Rekonstrukce poslucháren FS ČVUT
Rekonstrukce dvou podlaží historického objektu Fakulty strojní navazuje na naše dřívější realizace v areálu Českého vysokého učení technického v Praze na Karlově náměstí. V dotčeném druhém a třetím podlaží jsou velké posluchárny situované převážně podél uličních fasád. Ty byly ve špatném technickém stavu, a to nejen svým vybavením, ale také kvalitou použitých materiálů.
Velmi důležitým aspektem naší práce bylo co nejméně narušit charakter a historickou výzdobu jednotlivých místností památkově chráněné budovy. Nové prvky jsme proto vložili do objektu pokud možno nezávisle na původních zrekonstruovaných konstrukcích. Součástí řešení bylo i vybavení všech poslucháren moderním systémem vzduchotechniky, akustiky a audiovizuální techniky. Převážnou část této technologie v sobě ukrývají zavěšené akustické podhledy, po obvodě odsazené od stěn.
Veškerý pevný i volný mobiliář místností je nový. Výjimku tvoří dvojice poslucháren, kde byly použity historické sklopné lavice s pracovní deskou, vybrané ze zachovalých kusů a repasované do původní podoby.
CUBOID ARCHITEKTI
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.