Rekonstrukce objektu Truhlářská 8

Středisko volného času pro všechny generace

Rekonstrukce objektu Truhlářská 8
Spolupráce:Vít Mlázovský, Zdeněk Rieger, Josef Zeman
Adresa: Truhlářská 1113/8, Nové Město, Praha, Česká republika
Investor:Městská část Praha 1
Realizace:2021
Náklady:100 000 000 CZK


Dodavatel stavby: Avers spol. s r.o.
Fotografie:
Vladimíra Kotra
Rekonstrukce a dostavba památkově chráněného objektu v centru Prahy na městské volnočasové vzdělávací zařízení - Dům dětí a mládeže Prahy 1.
Předmětem rekonstrukce je obnova domu Na Skále, vzniklého sloučením dvou gotických domů, který následně prošel mnoha vrstvami stavebních úprav. Mezi zvlášť cenné součásti stavby patří zachované velkorysé gotické sklepy, prostor první toleranční modlitebny v Praze v patře domu a barokní krov s ležatou stolicí s ondřejskými kříži.
Dispozičně dochází k vyčištění původních dispozic od novodobých úprav, návratu k nejhodnotnějším vrstvám, a jejich doplnění vestavbami hygienického a technického zázemí.
Je navržena dostavba venkovní schodišťové věže s výtahem a technickým a sociálním zázemím v suterénu. Tato nová bezbariérová komunikační cesta umožní využití hodnotných prostor 5m vysokých klenutých sklepů a podkroví s obnaženou krovovou konstrukcí pro výukové účely.
Krov je restaurován s použitím historických postupů a spojů. Restaurátorsky jsou obnovovány ostatní historicky hodnotné prvky domu, včetně nástěnných interiérových i exteriérových maleb. V průběhu stavby se rozsah obnovovaných konstrukcí rozšiřuje na základě nálezů, jako je například obnova dřevěného stropu v přízemí a obnova historického portálu vrátnice v prostorách kavárny. Jiné nálezy, například relikty černých kuchyní, zůstavají neprezentované, stavba na ně reaguje úpravou dispozic a technologií provádění.
Součástí stavby je obnova dvora na pobytový prostor se zelení a pohledové obnovení nárožní polohy domu včetně zničené boční fasády. Z přízemí historického domu byla přemístěna trafostanice do samostatného objektu ve dvoře. Přes dvůr domu probíhá úniková cesta z přilehlého obchodního centra.
Atelier KAVA
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
super
Tomáš Hájek
11.05.22 10:00
nádhera
Ta Ita
12.05.22 09:52
zobrazit všechny komentáře