Rekonstrukce Masarykova náměstí v Ostravě

Rekonstrukce Masarykova náměstí v Ostravě
Adresa: Masarykovo náměstí, Ostrava, Česká republika
Investor:Magistrát města Ostravy
Soutěž:2002
Projekt:2005-06
Realizace:2006-07
Náklady:98 000 000 CZK


Autor vodního prvku a časové osy: Jiří Plieštik


Atelier RAW vyhrál veřejnou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž, kterou město Ostrava vypsalo v roce 2002.
Zadávací podmínky požadovaly vytvoření univerzálního městského prostoru, který by sloužil nejrůznějším společenským aktivitám (koncerty, divadelní představení, vánoční trhy).
Masarykovo náměstí je "srdcem" města. Je nejstarším shromažďovacím prostorem v Ostravě. Podvědomě a instinktivně je náměstí vyhledáváno při všech dějinných meznících a zvratech. Jeho vývoj od pouhé tržní plochy provinčního města moravské Ostravy Hukvaldského panství obestavěné nízkými domy s podloubími po dynamické centrum metropolitního velkoměsta netrval více než 100 let. Jakoby toto náměstí bylo zrcadlem vývoje celého města a zároveň jeho pamětí.

Návrh
Návrh definuje prostor náměstí v návaznosti na původní historický půdorys blížící se obdélníku a rozděluje jej na tři části:
1. centrální obdélníková plocha, sloužící jako shromažďovací prostor a místo setkávání
2. dopravní pruh po obvodu sloužící v omezeném režimu pro zásobování
3. pruh přiléhající k parteru domů vymezený různým komerčním aktivitám.
Všechny plochy jsou v jedné rovině a jsou navrženy z přírodního kamene (žula v různých odstínech a formátech a černý mramor), jejich členění je vytvořeno skladbou a barevností kamenné dlažby. Důležitým motivem, který spojuje jednotlivé plochy náměstí, ale také navazující pěší tahy je traktování pruhy z černé mramorové mozaiky. Takto vytvořený řád a rytmus pak uvozuje veškeré další kompoziční záměry. Z této kompozice vychází rozmístění světel, laviček, zeleně, patníků, pítek, osvětlených informačních a reklamních skříní a ostatních prvků městského mobiliáře. Centrální plocha je vymezená litinovými patníky se znakem města Ostravy a stromy. Důležitý pěší tah ul. 28.října je zdůrazněn vynecháním stromů a zachováním pohledové osy.

Dlažby
Hlavní plocha náměstí je dlážděna čtvercovými žulovými dlaždicemi 500/500 mm (tl. Min. 80 mm) skládaná ze třech různých odstínů do diagonálního grafického vzoru, který je členěn pruhy z černé mramorové mozaiky. Obvodový pás je navržen z žulových dlaždic skládaných do pásů ze třech barevných odstínů a třech rozměrů, v kombinaci s pásy z mramorové mozaiky. Odvodňovací pruh po obvodu centrální plochy je tvořen zlomeným pásem ze žulových bloků s pravidelně umístěnými žulovými odtokovými mřížkami. Podél objektů je navržen dokončující pás v šířce cca 0,5 m ze světlé štípané žulové mozaiky 4/6. Vjezdy do náměstí jsou ze štípané žulové kostky 8/11 mm skládané do oblouku.

Vodní prvek
Jako protiváha mariánskému sloupu je v opačné polovině náměstí navržen vodní prvek v podobě bronzové linie v ploše dlažby výtvarně pojednané na téma vodní svět. Pět vodních trysek vytváří vodní sloupce měnící v čase svoji výšku. Voda nevytváří vodní hladinu a nezamezuje průchodu náměstím, dopadá na dlažbu a ztrácí se v liniových štěrbinách nebo bronzových mřížkách. Možnost volby z několika programů umožňuje změnu vodního obrazu. Jedním z možných režimů je umělá mlha, která najde své uplatnění zejména v horkých letních měsících. Fontány dávají místu hravost, která je neodolatelná pro děti i dospělé a zároveň osvěžují klima na náměstí. Večer jsou vodní sloupce nasvíceny.

Časová osa
Důležité mezníky v historii města jsou připomenuty formou reliéfních bronzových desek 500/500 mm vložených do dlažby náměstí. Desky jsou řazeny do linie procházející v podélném směru hlavní plochou náměstí a jsou typograficky výtvarně pojednané.

Busta T.G. Masaryka
Osoba T.G.Masaryka je propojena s náměstím jako další historická vrstva a to pomocí sochařského díla-bronzové busty T.G.Masaryka od sochaře Mařatky, která byla původně umístěna ve vestibulu nové radnice. Busta je umístěna na podstavci z černé plamenované žuly a je situována před budovu muzea.

Městský mobiliář
Kruhové lavice v centrální ploše náměstí s integrovaným stožárem veřejného osvětlení a lavice ke stromům po obvodu náměstí jsou z žulových masivních bloků z tryskané žuly světlého odstínu. Zapuštěný dřevěný sedák je z tropického dřeva.
Pítko je navrženo jako jednoduchý hranol z masivní plamenované černé žuly s bronzovým tlačítkovým kohoutem a bronzovou mříží v úrovni dlažby
Čtvercová litinová mříž z materiálu se zvýšenou odolností proti atmosférickým vlivům - typ corten má výrazný moderní vzor (Mondrian) a příjemný červenohnědý odstín.
Obvod hlavní plochy náměstí je vymezen patníky se znakem města Ostravy (hliníkový odlitek).
Odpadkový koš tvoří jednoduchý hranol z masivní tryskané žuly světlého odstínu s vnitřním kruhovým otvorem pro nádobu z pozinkovaného plechu, rozměr vychází z modulu 500/500 mm
U nárožních vjezdů do náměstí jsou umístěny patníky tvořené válcem ukončeným půlkoulí z masivní tryskané žuly světlého odstínu

Osvětlení
Hlavní plocha náměstí je nasvícena šesti dvojicemi stožárových svítidel vysokých 9 m, stříbrošedého odstínu. V patě svítidel jsou navrženy kamenné kruhové lavice s dřevěnými sedáky. Obvod náměstí je nasvícen osvětlovacími tělesy koncipovanými jako nepřímé zdroje na sloupech vysokých 5 m. Nasvětlení mariánského sloupu je řešeno z úrovně dlažby zápustnými světly umístěnými v ose sloupu
A žulovými bloky jednoduchého tvaru z tryskané žuly světlého odstínu s vestavěným směrovatelným zápustným světlem. Bloky jsou umístěny diagonálně v pásech z mramorové mozaiky. Součástí osvětlení náměstí je také nasvětlení jednotlivých vodních sloupců vodního prvku.

Zeleň
Po obvodu centrální plochy je navržena výsadba stromů, jerlín japonský, sloupovitá forma (Sophora Japonica 'Columnare'). Jedná se o stromy s polopropustnou korunou, které jsou odolné vůči zasolení. Stromy přispějí zejména ke zlepšení klimatických podmínek na náměstí a k vytvoření přirozeného zastínění laviček po obvodu náměstí.
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
co k tomu dodat...
zavinac
14.10.07 11:54
.
sauer
14.10.07 07:27
...
jh z ovy
15.10.07 08:27
Prasklá Roura
Thor
17.06.08 11:47
Ocelové sloupky
Lukáš Klinkovský
17.06.08 08:29
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od RAW