Rekonstrukce kostela St. Martin-in-the-Fields

Rekonstrukce kostela St. Martin-in-the-Fields
Adresa: Trafalgar Square, Londýn, Velká Británie
Realizace:2001-08


Mezi nejpozoruhodnější stavební realizace londýnské čtvrtě City of Westminster se za poslední desetiletí přiřadila také přestavba kostela St. Martin-in-the-Fields od architekta Erica Parryho. Kostel pohledově uzavírá severovýchodní nároží Trafalgar Square. Byl postaven mezi lety 1721-25 na místě původního kostela podle návrhu Jamese Gibbse. Současná podoba kostel je rozšířena o přistavěnou terasu a rekonstrukci podzemních kleneb nacházejících se pod hlavní lodí kostela od architekta Johna Nashe z roku 1820.

V roce 2001 byla vypsána národní finanční sbírka na rekonstrukci kostela pod záštitou The National Lotery. Rekonstrukce s rozpočtem 36 miliónů liber se ujal ateliér architekta Erica Parryho. Parryho bohaté zkušenosti s tvorbou v historickém prostředí se v tomto případě projevily citlivým návrhem nového komplexu podél severní strany kostela. Výraz exteriéru významně ovlivňují dvě cylindrická tělesa se společnou středovou osou vzdálená od sebe 30 metrů. Funkční náplň celé přestavby se nachází v podzemí, kde architekt vytvořil hierarchii nových prostorů zadaných společností St. Martin-in-the-Fields, která kromě služeb božího stánku poskytuje charitativní pomoc a provozuje centrum čínské komunity. Svůj prostor v komplexu našly taktéž malé knihkupectví, galerie, restaurace a kaple věnovaná Dicku Shepherdovi (kněz spravující kostel během 1. světové války).

Počáteční návrh vstupního pavilonu měl kubusovitou formu. Vzájemným dialogem s investorem se však dopracovala výsledná podoba vstupu k formě založené na průsečíku dvou válcových těles ve tvaru venn diagramu. Jedinečnost tohoto dílka se skrývá v kopulovitém zastřešení s plasticky tvarovaným stropním světlíkem, jehož 10-tunová konstrukce je osazená pouze na skleněné obruči 4-metrové výšky. Tato technická inovace byla dosažena ve spolupráci se švýcarskou firmou Tuchschmid. Stavba je u země ukončená vysokým žulovým soklem v přímém napojení na dlažbu ulice. Vstupní pavilon je osazený hydraulickým výtahem, kolem kterého se obtáčí kruhové schodiště. Podzemní dispozici dominuje konstrukčně nezávislý vestavěný sál s multifunkčním využitím zabírající prostor dvou pater. Sál rovněž vytváří dělící hmotu mezi západním a východním traktem komplexu. Povrch sálu je vizuálně odlišen dřevěným obkladem a pásovými okny. Západní trakt obsahuje recepci napojenou na prodejnu. Restaurace se nachází pod kostelem v prostoru zaklenutém křížovými klenbami a je s hlavním vstupem propojena schodištěm. Východní trakt tvoří soustavu prostorů kolem centrálního vnitřního nádvoří, jenž prosvětluje prostory čínského komunitního centra a kaple denním světlem. Zapuštěné atrium je v exteriéru přiznané masivní kruhovou obručí skulpturálního charakteru.

Změny na samotném kostele se projevily vyčištěním fasád, dispozičním přemístěním varhan a nahrazením východního portálového okna. Toto výtvarné dílo vytvořila íránská umělkyně Shirazeh Houshiary. Použila v něm iluzivně ztvárněný motiv kříže v monochromatické vitráži, která nahradila původní zničené okno. Umělecká díla mladé generace výtvarníků mají být v blízké budoucnosti nainstalována i v dalších prostorách kostela a komunitního centra St. Martin-in-the-Fields.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Vřele doporučuji!
petr.cagaš
27.07.09 09:10
zobrazit všechny komentáře