Rekonstrukce kostela Nalezení svatého Kříže v Litomyšli

Rekonstrukce kostela Nalezení svatého Kříže v Litomyšli
Spolupráce:Tomáš Jurák, Jakub Staník, Barbora Barathová
Adresa: Jiráskova, Litomyšl, Česká republika
Investor:město Litomyšl
Projekt:2007 - 2011
Realizace:2011 - 2015


Svou přtomnost odhal, ať padnu
     já pohledem na všecku krásu tvoji!
Vždyť lásky již neduhem chřadnu,
     ni léku je pro nemoc moji,
     již přítomnost a podoba jen zhojí.
                         
   (sv. Jan od Křže)


 
CO S NÍM?
Otázka, co udělat s natolik poničeným prostorem, byla vlastně ze všech nejtěžší. Nechtěli jsme, aby kostel byl muzeem. Jeho životaschopnost by pak nebyla dlouhá. Třeba podobně se to dělo v Rusku, kde v kostelech vznikala muzea ateismu. Studovali jsme proto historii piaristů i samotného kostela a snažili se rekonstrukci co nejvíce propojit s pohnutými dějinami místa. Dát kostelu nové funkce proto bylo nezbytné. Bez nich a jejich vrstevnatosti by tento prostor v dnešní době nebyl životaschopný. Proto kostel Nalezení sv. Křže znovu nabízí možnost ztišení, modlitby, církevních obřadů, slavností. Prostor kostela má i nadále převážně sakrální charakter. Souběžně s tím jsou zde  však přidány další funkční roviny – kulturní a turistické. Konkrétně stálá expozice sakrálního umění Hradecké diecéze se symbolickou lávkou, vyhlídková terasa v prostoru mezivěží, krypta uzpůsobena pro současné výtvarné autorské duchovní intervence apod. Prostor bude využit rovněž pro pořádání koncertů, divadelních představení a liturgických seminářů367. Slovy kardinála Vlka při zdejší první mši - kloubí se zde kult a kultura.

INTERIÉR
Veškeré nátěry stěn jsou provedeny monochromaticky v šedé barvě. Tato barva je vlastně připomínkou pohnuté historie kostela a jeho čtyř požárů. Vzorky této barvy byly rovněž nalezeny na sondách. Šedá barva taky nádherně lomí světlo a prokresluje architekturu. Omítky na stěnách byly opraveny a opatřeny nátěy na bázi vápna s typickým rukopisem malíře. Stěny tak mají sametový vzhled a jemně se měnící odstín, na jejichž bází vyniká teple barevný a dřevěný mobiliář. Původní mobiliář a oltář byly pietně restaurovány. Podlaha je nově tetována bronzovými nápisy, které připomínají nejdůležitější události místa. Na svých místech také zůtala řada starých nápisů. Napřklad za varhanami zůtaly na zdi nápisy ze všech období 300leté historie kostela od piaristických žáků. V podlaze je vložen elektricky otvíravý bronzový vstup do krypty. Unikátně je zachovaná zákristie včetně barokního lavaba. Do prostoru vstupní věže je vloženo nové kruhové dřevěné schodiště vedoucí na novou vyhlídkovou terasu nad vstupem. Z této terasy je nádherný výhled na zámek. Přes transept vede nově vložená ocelová lávka jako součást expozice. Do její nosné konstrukce vypadající jako optický klam je zakódován kakofonický akord zmaru. V křžení lodí je umístěn skleněný sloup Václava Cíglera, rozkládající denní svělo na duhu. V kostele tak je přítomno jak barokní umění a architektura, tak jejich soudobé ozvuky.

3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
nadhera
peter hricovec
14.04.16 12:59
skvělá rekonstrukce
HoBr
06.06.19 05:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier Štěpán