Rekonstrukce Karlova náměstí v Třebíči

Rekonstrukce Karlova náměstí v Třebíči
Investor:Město Třebíč
Projekt:2012-20
Realizace:2022
Užitná plocha:23025 m2
Náklady:115 000 000 CZK


Spolupráce: Ing. Matula, Ing. Matulová
Zeleň: Ing. Eva Wagnerová
Technologie kašen: Lentus Agilis
Stavba: Sobos CZ spol.s.r.o
Kašna prstenec: H3T architekti s.r.o.
Kašna spirála: Atelier RAW

Plochy pro pěší: 15 502 m²
Plocha komunikací: 7 523 m²
Počet žulových kostek: 3 089 316
Karlovo náměstí je nejdůležitějším městským prostorem v Třebíči a obsahuje prvky vytvářející obraz historického vývoje města. Centrální prostor náměstí je rozdělen na západní a východní část. Západní část slouží především jako prostor shromažďovací – místo konání trhů a jarmarků, lidových slavností a kulturních akcí. Východní část náměstí je určena pro potřeby městské hromadné dopravy a parkování osobních vozidel doplněné o pobytovou část s kašnou, soliterním stromem a lavičkami. Východní část slouží také jako přestupní prostor městské hromadné dopravy se zastávkami řazenými po obou stranách střední části. Po obvodu centrálních částí náměstí jsou vedeny komunikace s podélnými parkovacími místy. Nově je řešena organizace dopravy v prostoru celého náměstí. Záměrem je zklidnění prostoru náměstí, což se nejvíce projeví omezením osobní automobilové dopravy v západní části náměstí. Na vnějším obvodu podél obchodního parteru domů jsou navrženy významně rozšířené chodníky se stromořadím umožňující umístění zahrádek restaurací a kaváren. Původní povrchy v prostoru Karlova náměstí byly řešeny z nesourodého souboru materiálů. Sjednotili jsme všechny povrchy za použití tradičního místního materiálu – žuly a traktovaly jsme centrální plochy jednotným výtvarným prvkem – diagonálními kamennými liniemi, vycházejícími z původního zadláždění z 60. let 20. století. S ohledem na hygienické požadavky platné legislativy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bylo nutné na komunikaci vedoucí od Jejkovské k Jihlavské bráně použít asfaltový povrch. Na ostatních plochách byla využita stávající ochozená žulová dlažba, která byla přebrána, doplněna a nově položena.

Prostor náměstí byl osazen novým kvalitním mobiliářem, který zajistí dostatek míst k sezení, možnost občerstvení, relaxaci. Při výběru mobiliáře byl kladen důraz na přírodní materiály, kvalitní design a řemeslné zpracování, bezpečnost, životnost a snadnou údržbu.

Navrhli jsme na náměstí navrátit původní výtvarné prvky, jakými byly například kašny v podélné ose náměstí a stávající akcent – pomník Cyrila a Metoděje – plně rehabilitovat. Nové kašny navazují svým umístěním na původní kompozici někdejších barokních kašen. Kašny budou nejen významným estetickým prvkem, ale zároveň přispějí ke zlepšení mikroklimatu a pobytové pohody v prostoru náměstí. V západní části náměstí je umístěna kašna – zlatý prstenec od atelieru H3T architekti s.r.o. dle výsledků veřejné soutěže. Ve východní části je kašna navržená jako součást našeho projektu. V prostoru centrální plochy náměstí jsme umístili ve vazbě na kamenné lavice v liniových vyrovnávacích stupních 12 bronzových desek zapuštěných do úrovně dlažby. Tyto desku obsahují reliéfní typograficky pojednaný text připomínající důležité časové mezníky ve vývoji a historii města

Nová úprava náměstí počítá s obnovením dvouřadých linií stromů v poměrně volném sponu podél jižního a severního chodníku náměstí. Nová výsadba stromů, byl zvolen tradiční taxon stromové okrasné formy – Pyrus calleryana 'Chanticleer' (hrušeň), odpovídá druhům a kultivarům, které jsou v prostředí historických měst dlouhodobě zažité a váží se k převažující epoše okolního stavebního fondu.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Pustina
Martin Kluvánek
13.12.22 12:19
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od RAW