Rekonstrukce industriálního nebytového prostoru na showroom s nábytkem a architektonický ateliér

Rekonstrukce industriálního nebytového prostoru na showroom s nábytkem a architektonický ateliér
PŮVODNÍ STAV
Prostor se nachází v přízemí domovního bloku, který byl vybudován kolem poloviny 19. století.
Sloužil původně jako sýpky. V roce 2009 byl citlivě přebudován na bytový dům s přízemními nebytovými prostory.

DISPOZICE
Čtvercový půdorys 12 m na 12 m nebylo možné měnit. Z uličního pohledu je fasáda tvořena hlavně třemi velkoplošnými výkladními dveřmi se samostatnými vstupy. Ze zadní části, kde se nachází zelené atrium, pak přiléhá přízemní zasklená lodžie 20 m². Hlavním architektonicko výtvarným prvkem je půdorysné původní členění prostoru na devět čtvercových částí. Dělení tvoří 4 nosné litinové sloupy uložené na kamenné patky. Na hlavy sloupů je navázán původní klenbový strop. V průběhu přebudování objektu na bytový dům došlo v rámci statického zajištění k vetknutí nových železobetonových pilířů, které nahradily funkci původních litinových.

KONCEPT
Zadání bylo vytvořit reprezentativní vzorkovnu a showroom s nábytkem a interiérovým vybavením a kancelářským zázemím.  Výraz celého prostoru měl korespondovat nejen s linkou nabízeného zboží a produkcí atelieru, ale i s původním prostorem a geniem loci celé oblasti. Rozhodnutí bylo nejít cestou kontrastu a tendenčních řešení, ale cestou nadčasovosti a respektu k původnímu prostoru. V rámci zvětšení užitné plochy jsme navrhli vestavění mezonetové jednotky, pod níž jsme skryli sociální zázemí a sklad. Na samotnou vestavbu jsme navrhli umístění prostoru kanceláře a soukromou zónu. Zamýšlené materiály na rekonstrukci i nové části byla ocel, beton, sklo a dřevěné segmenty. Pro potřeby samotné prodejny jsme navrhli nábytek a vybavení na míru. Samostatnou kapitolou bylo navržení osvětlení prostoru – bylo nutno vymyslet nejen nasvícení jednotlivých produktů, pracovní osvětlení, ale také vyvzorovat množství svítidel ze sortimentu prodejny.  Úkolem bylo také nejen použít materiály, které vystihují tvorbu atelieru, ale zároveň i představit návštěvníkům a klientům konečný výraz realizací ateliéru doplněného právě nabízeným sortimentem.

REALIZACE
Po provedení všech EL a VZT činností byla vylita nová podlaha o síle 120 mm, jejíž povrch byl opatřen ochranným nátěrem. Původní štuková omítka, která vykazovala nejen stopu času, ale i všechna poškození byla pouze zakonzervována, tzn. mechanicky očištěna a napenetrována. Na obvodovou stěnu, která přiléhá na vestavbu, byla nanesena omítka nová. Vestavba pak byla vestavěna do prostoru z porothermu a zaklopena trojitou pochozí OSB deskovou podlahou uloženou na ocelových IPE profilech. V centrální části prostoru se nachází rozměrný dutý pilíř, ve kterém jsou vedeny stupačky k bytům v 2.N.P. Tento sloup byl obložen čtyřmi rozdílnými typy dřevěné podlahové krytiny, které atelier nabízí. Dveře resp. francouzská okna zůstala původní z doby rekonstrukce v roce 2009. V rámci zachování celkového industriálního výrazu bylo osazeno ocelové schodiště a jako zábradlí mansardy použito bezpečnostní kalené čiré sklo. Dveře do skladu a do sociálního zázemí byly opatřeny betonovou dekorativní stěrkou, která je aplikována také na všech čtyřech stěnách vestavby. Nově vzniklé sociální zázemí bylo také pojato jako vzorkovna. Na stěnách se nachází stěrky a pro zakrytí podhledu a nasvícení prostoru byla použita barrisolová folie. Vybavení jako úložné skříně, pracovní stoly apod. bylo provedeno na míru stolařskou firmou. Recepční bar, který výrazně rozděluje prostor na klientskou a pracovní zónu, je vytvořen ve vlastní výrobě z ocelového plechu a obložen masívní rustikální podlahovinou. K nasvícení prostoru a vyvzorování svítidel jsme navrhli nosnou rampu vyrobenou z rezavých kari sítí, která byla zavěšena metr pod klenbový podhled. Ostatní zařízení showroomu jako jednací stoly, sedací nábytek apod. je tvořen přímo nabízeným sortimentem prodejny Vladan Běhal Design.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Vladan Běhal Design