Rekonstrukce části dvojdomku v Praze Podolí

Rekonstrukce části dvojdomku v Praze Podolí
Autor původního domu:František Marek
Realizace:2006


Urbanistické řešení
Rekonstruovaný objekt se nachází v klidné čtvrti se spoustou zeleně,  ve svažité lokalitě zastavěné v poválečném období identickými typovými dvojdomky od architekta Marka. Hlavním znakem jsou poměrně malé pozemky, což je vyváženo kvalitou prostředí celé čtvrti, která má velmi jednotný charakter a příjemné měřítko. Vzhledem ke svažitosti terénu není nouze o výhledy na protější stranu údolí, které nedaleko odtud ústí do kaňonu Vltavy.

Architektonické řešení
Stávající objekt - třípodlažní hmota, sestávající ze suterénu, který sloužil jako technické zázemí, přízemí a patro oddělené jednotky se samostatnými vstupy .  Poměrně malé vnitřní půdorysné rozměry (cca 4,5 x 10(12)m). Z pohledu dnešních nároků chybíl větší centrální prostor pro  setkávání rodiny.
Návrh dispozici zejména v denní části  v přízemí výrazně uvolňuje. Suterén se stal z části obytným, z části slouží dále jako technické zázemí. K celkovému prosvětlení a uvolnění dispozice přispívá i nové schodiště, které je maximálně propojeno s obytným prostorem, a v horním poschodí je osvětleno shora světlíkem.
Vnější plášť je opatřen omítkou na zateplení, dřevěnými okny, a černě natřenými zámečnickými prvky, sokl a venkovní přístupové schody jsou z pískovce. Zahradě nenápadně dominuje dřevěný přístupový chodníček, který je v její pobytové části zakončen dřevěnou terasou.

Dispoziční řešení
Částečně zobytněný suterén obsahuje pracovnu, pokoj hosta, koupelnu, sklad a prostor pro topnou aparaturu , vše přístupné ze schodišťové haly, která je přes tyto prostory druhotně osvětlena prosklenými dveřmi.
Přízemí vytváří kromě odděleného zádveří jeden spojitý prostor kuchyně, jídelny,  obýváku a schodiště. Na prostor navazuje lehký ocelový balkonek, orientovaný do obytné části zahrady. Prostor je osvětlen z jižní, západní a severní strany. Dostatečné prosvětlení umožňuje umístění obývákové části prostoru více k severní straně, z důvodu orientace ke klidové části zahrady a pěkného výhledu na protější svah. Kuchyně se tak ocitá v jižní části prostoru, kde  přiléhá ke vstupní zóně.
Horní patro zahrnuje dvě ložnice a koupelnu, přístupné ze schodišťové haly s  horním osvětlením.

Konstrukční řešení
Hlavní nosné konstrukce (stěny , stropy) zůstaly původní. Betonový strop nad suterénem odhalen a natřen na bílo, strop nad přízemín dřevěný trámový. Schodiště z přízemí do patra je nové, ocelové, zavěšené.

Interiér
Důraz na čistotu a  prosvětlenost, bílé stěny a dřevěné dubové podlahy, nenápadné detaily, odsazení některých svislých konstrukcí od stropu negativní spárou, bílé sokly  zapuštěné do úrovně omítky, jako doplněk černě natřená ocelová konstrukce schodiště - dominanta obytného prostoru.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Valert Petrášek architekti