Rekonstrukce a dostavba BCB Pilsen

Rekonstrukce a dostavba BCB Pilsen
Adresa: Anglické nábřeží 1, Plzeň, Česká republika
Investor:Business Centre Bohemia
Realizace:2004
Užitná plocha:11355 m2
Obestavěný prostor:40170 m3
Náklady:250 000 000 CZK


Budova byla postavena v sedmdesátých letech minulého století jako hlavní sídlo firmy Hutní Projekt Plzeň (autor stavby je Jan Zikmund). V době zahájení projektu v roce 2002 byla budova již několik let téměř prázdná a ve velmi špatném technickém a provozním stavu. Původní dokumentace byla zničena záplavami v roce 2001.
Zadáním nového investora bylo přestavět objekt na moderní kancelářskou budovu s vysokým standardem technologického a bezpečnostního vybavení. Po odstrojení veškerých zastaralých konstrukcí a instalací zbyl pouze čistý nosný ocelový skelet, který musel být ochráněn novým požárním sádrokartonovým obkladem.
Změna fasádního pláště korespondovala s unikátní polohou výškové budovy v centru města s možností panoramatických výhledů prakticky ze všech kanceláří. Původní systém s neprůhlednými parapetními a nadokenními pásy nahrazujeme subtilní celoprosklenou rastrovou konstrukcí. Venkovní solární ochranu tvoří automatické lamelové žaluzie po celé ploše prosklené fasády.
Patra jsou organizována kolem nového centrálního vertikálního komunikačního jádra se společným sociálním zázemím. Původní chodbový systém nahrazujeme otevřenou dispozicí, s tím že jsou šikmé zavětrovací konstrukce ocelového skeletu přiznané ve volném kancelářském prostoru.
Obdobnou prostorovou transformací prošla i vstupní partie. Nový parter s recepcí, kavárnou a obchodními plochami je v maximální míře přístupný z veřejného prostoru po velkorysém schodišti. V kontrastu s ortogonální geometrií celé budovy je ve vstupní hale umístěn žlutý recepční modul vyrobený ze staré železniční silážní nádoby.
Venkovní schodiště je navrženo jako součást ustoupené podnože, která vyrůstá z nově koncipovaných zpevněných ploch. Tímto otevřením parteru a výraznou grafikou zpevněných ploch se budova stává integrální součástí městského prostoru.
Jan Schindler
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od 4A architekti, s.r.o.